Kontakt os 

UK: Mere sex og nøgenhed på britisk tv
Torsdag 28. august 2003
Af Stig Hartvig Nielsen
 
De ellers så blufærdige briter udsættes for både mere nøgenhed og mere sex på tv-skærmen - men dog først efter kl. 21. Det fremgår en af under-søgelse som The Broadcasting Standards Commis-sion, Independent Television Commission og BBC har lavet i fællesskab. Af de skræmmende tal fra undersøgelsen fremgår det bl.a. at sex-scenerne er mere end fordoblet - fra 6 til 14 pct. - siden 1999. Tv-stationerne holder sig dog - generelt - til kun at vise sex og nøgenhed efter kl. 21.
Faktisk viser undersøgelsen af der er sket et fald i nøgenscenerne på tv i tidsrummet inden kl. 21. Og går man nærmere ind i undersøgelsen fremgår det, at når der er sket en stor stigning i antallet af sex-scener, så skyldtes det primært et begrænset antal programmer - alle sendt efter kl. 21 - der specifikt havde sex som tema.

Undersøgelsen, der refereres af Waveguide, viser også at omkring 50 pct. af tv-seerne i Storbritanniem og Nordirland fandt mængden af sex på tv "nogenlunde passende", mens 44 pct. syntes at der var for meget. Beskedne 5 pct. af briterne og nordirerne mente, at der var for lidt sex på skærmen.
Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002