Kontakt os


 

Nu genudbydes Boxers DTT-gatekeeperrolle
Torsdag 21. december 2017
Af Ulrik Brinck
 
Boxer-tv's tilladelse til at distribuere tv via jordbaserede sendere løber frem til april 2020, og Radio- og tv-nævnet sender nu gatekeeper-tilladelsen i nyt udbud. Der vil være plads til mere tv end i dag.
Boxer TV A/S vandt den nuværende tilladelse til at distribuere tv via jordbaserede sendere ved en skønhedskonkurrence i 2008. Tilladelsen løber til og med 3. april 2020. Allerede næste dag, den 4. april 2020, skal vinderen af det nye udbud senest være i luften over hele landet med fire multipleks (frekvenssæt) i UHF-båndet. Det er samme antal, som Boxer udsender i dag.

Med "senest" skal forstås, at der er mulighed for at starte før denne dato, hvis den nye tilladelseshaver indgår aftale med Boxer herom - eller, selvsagt, hvis det nye udbud vindes af Boxer selv. Boxer har dog ikke på nuværende tidspunkt meldt ud om, hvorvidt selskabet vil ansøge igen ved det nye udbud.

Den nye tilladelse løber frem til 30. juni 2030.


Plads til mere tv på færre frekvenser

Ligesom i dag vil den udbudte gatekeeperrolle ikke omfatte distribution af de licensfinansierede kanaler. Disse vil fortsat blive udsendt af I/S Digi-tv, som ejes af DR og TV 2. Men idet en del af UHF-båndet - 700 MHz-båndet - i 2020 skal overgå til mobilt bredbånd (LTE 700), vil der blive mindre plads til udsendelse af jordbaseret tv, og Digi-tv skal derfor fra 2020 kun udsende én multipleks, mod to i dag. For alligevel at kunne udsende alle kanaler, er det forudsat, at Digi-TV overgår til DVB-T2-standarden, som allerede i dag benyttes af nogle af Boxer TV's kanaler.

Ulempen ved, at Digi-tv - og dermed bl.a. DRs kanaler - overgår til DVB-T2 er, at en del seere med egen tv-antenne vil skulle anskaffe nyt modtageudstyr, men for den nye gatekeeper kan det være en fordel, idet man i praksis vil kunne udsende alle tv-kanaler i DVB-T2, og dermed få plads til at udsende flere tv-kanaler og/eller kanaler i bedre billedkvalitet end i dag. I dag er det kun to af Boxers fire multipleks, som anvender DVB-T2.

Skulle den nye gatekeeper ønske at udsende endnu mere tv, giver tilladelsen også mulighed for at udsende en multipleks i VHF-båndet. Der er dog ikke pligt til at anvende disse frekvenser, som har den klare ulempe, at mange seere vil skulle have nye tv-antenner for at kunne modtage dem. Muligheden for at anvende VHF-frekvenserne bortfalder pr. 1. januar 2023, hvis gatekeeperen ikke har taget dem i brug. VHF-frekvenserne har ikke tidligere været sendt i udbud, og bortset fra at enkelte frekvenser p.t. er udlånt til DAB-radio, har disse frekvenser stået ubenyttet hen siden lukningen af analogt tv i 2009.

Ydermere vil den nye gatekeeper muligvis kunne udsende en femte multipleks i UHF-båndet visse steder i landet, men det ventes ikke at være muligt overalt.


Frekvens-puslespil

Som nævnt skal en del af UHF-båndet overgå til mobilt bredbånd. Det skal ske den 4. april 2020, d.v.s. samme dag som den nye gatekeeper senest skal være i luften. Af udbudsmaterialets bilag fremgår det, at dette vil medføre et større puslespil af frekvensomlægninger. På grund af koordinering med nabolandene foretages hele omlægningen ikke på én gang, men vil ske i etaper frem mod 2020.

Det sker således, imens Boxers nuværende gatekeepertilladelse stadig er gældende, men alligevel er det fastsat i udbudsmaterialet, at det er den nye gatekeeper, som skal afholde udgifterne til frekvensomlægningerne - uanset om den nye gatekeeper i sidste ende overtager det eksisterende sendenet eller etablerer et nyt.

For seere med egen tv-antenne betyder omlægningerne, at de skal foretage nye kanalsøgninger - måske ad flere omgange. Har man ældre modtageudstyr, som ikke understøtter DVB-T2, vil man sandsynligvis senest den 4. april 2020 skulle anskaffe nyt.Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002