Kontakt os


 

DR underkendt i Pedal Ove-sagen
Torsdag 19. juni 2003
Af Karsten Jensen
 
Da Højesteret i oktober 1998 dømte journalisterne Jørgen Pedersen og nu afdøde Sten Baadsgaard for injurier i tv-udsendelsen ’Politiets Blinde Øje’, der blev sendt på DR TV den 22. april 1991, blev journalisternes ytringsfrihed efter Menneskeretskonventionens artikel 10 ikke krænket.
Det fastslog Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg torsdag i en meget snæver afgørelse med dommerstemmerne 4-3. Dermed er der sat punktum for en principiel sag om mediernes ytringsfrihed.

Sagen har baggrund i den såkaldte Pedal Ove-sag, hvor fritidsmusikeren Ove Hansen blev dømt og senere frifundet for at have dræbt sin hustru.

Det var først og fremmest to tv-udsendelser, der var tilrettelagt af Jørgen Pedersen og Sten Baadsgaard, der var årsag til sagens genoptagelse og den senere frifindelse. Ove Hansen, der havde afsonet otte år af dén dom, som altså var et justitsmord, fik tilkendt en millionerstatning.

I den afsluttende speak i det sidste af programmerne blev Frederikshavns Politis efterforskning af sagen kritiseret skarpt, og der var en enkelt sætning, som den nu afdøde leder af efterforskningen fandt injurierende. Og efter flere år blev der rejst tiltale mod de to journalister for overtrædelse af injurielovgivningen.

Jørgen Pedersen og Sten Baadsgaard blev frifundet i byretten, men dømt ved landsret og højesteret. Alle retsinstanser fastslog, at tv-programmerne var lødige og væsentlige dokumentarprogrammer, som var stærkt medvirkende til at berigtige et justitsmord og som påviste politiets tilsidesættelse af retsplejeloven under efterforskningen. Desuden fandt man, at det var berettiget, når det sidste program, ’Politiets Blinde Øje’, lagde til grund, at der faktisk var et vidneudsagn, som ikke fremgik af politiets rapportmateriale.

Alligevel fandt landsretten og Højesteret, at sætningen i den afsluttende speak var en strafbar krænkelse af efterforskningslederen. Højesterets dom var ikke enstemmig. For to af de syv dommere - herunder højesterets præsident - ville frifinde, fordi de fandt, at ytringsfrihedens grænser ikke var overskredet. De to journalister og DR indbragte derfor sagen for Den Europæiske Menneskeretsdomstol, der altså nu har afsagt dom.

Journalist Jørgen Pedersen beklager afgørelsen, men finder det fortsat vigtigt, at sagen blev prøvet i Strasbourg.

"Det var min helt klare opfattelse, at Højesterets afgørelse var en begrænsning af vores ytringsfrihed, og det var dén indsnævring, som vi og DR ville afprøve. Jeg er trods alt glad for, at tre ud af syv dommere, herunder præsidenten, fandt, at vores ytringsfrihed var krænket, siger Jørgen Pedersen.

DR beklager dommen i Strasbourg, men tager den selvfølgelig til efterretning.

"Vi sender knap 500 timers aktualitets- og debatudsendelser om året. Det er ét af vore meget vigtige stofområder og i betragtning af, at afgørelsen blandt Højesterets dommere ikke var enstemmig, syntes jeg, det var nødvendigt at indbringe sagen for menneskeretsdomstolen, siger generaldirektør Christian S. Nissen fra DR, der finder det afgørende, "at DRs journalister har vide rammer og klar opbakning til at producere dokumentarudsendelser med emner af samfundsmæssig interesse."

Generaldirektøren finder, det var rigtigt at bringe sagen til Strasbourg - ikke mindst når der nu viste sig at være et så snævert flertal. Han glæder sig over, at Dansk Journalistforbund valgte at bakke op med en støtteerklæring, som forbundet indleverede til Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Advokaterne Tyge Trier og Jørgen Jacobsen, der har repræsenteret DR og de to journalister i sagen, beklager også Den Europæiske Menneskeretsdomstols afgørelse.

"Dommens rækkevidde er selvsagt begrænset, når Menneskeretsdomstolen er splittet.

Dommen understreger journalisters rolle som offentlighedens vagthund, herunder det væsentlige i kritisk dokumentarjournalistik, blandt andet om politiets og retsvæsenets undersøgelsesmetoder."Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002