Kontakt os


 

Medieforbruget ændrer sig fortsat
Torsdag 15. juni 2017
Af Redaktionen
 
Brugen af traditionelle medier som tv, radio og aviser går stadig tilbage, og medieforbruget bliver mere og mere baseret på digitale og mobile platforme. Samtidig udvikler brugen af medier og platforme sig forskelligt fordelt på alder. Det fremgår af en ny rapport, som Slots- og Kulturstyrelsen udgiver i dag.
Befolkningens mediebrug er under konstant forandring i disse år, og nye medieplatforme ændrer på, hvordan vi bruger medierne. Samtidig har særligt yngre mediebrugere i stigende grad taget digitale tjenester til sig. Det fremgår af rapporten 'Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2017, som Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør i dag.

I 2016 blev der tændt for tv’et og set med i 43 minutter mindre end i 2010, fremgår det af rapporten. Desuden bliver medieforbruget mere og mere digitalt og stadigt oftere foregår forbruget ved brug af eksempelvis mobiltelefoner og tablets.

I dag bruger 85 procent af alle i Danmark internettet hver dag, og 65 procent af besøgene på de målte internetsider sker nu via mobiltelefoner eller tablets. Også brugen af såkaldte streaming-tjenester er blevet udbredt, og i dag har omkring halvdelen af internetbrugerne streamet tv og video on demand.


Alder betyder mere – og mindre

Rapporten viser, at forskellene på tværs af mediebrugernes alder bliver større, når det gælder brugen af de traditionelle medier – og særligt for trykte dagblade og tv.

For eksempel så de 12-18-årige kun tv i 49 minutter om dagen i 2016, hvilket er et fald på 87 minutter siden 2010. For de 55-70-årige var faldet derimod kun på 2 minutter i samme periode, så de ældre i 2016 så tv i 231 minutter dagligt.

Fælles for alle aldersgrupper er dog, at nye medier som sociale medier, online nyheds-sider og streaming-tjenester vinder frem og bliver benyttet i stadigt højere grad.


Fakta fra rapporten:

• I 2016 så borgerne i gennemsnit traditionelt fjernsyn i 2 timer og 38 minutter dagligt. Det er et fald på 14 minutter i forhold til 2015 og 43 minutter i forhold til 2010. Det gennemsnitlige daglige tidsforbrug på traditionelt tv går særligt tilbage for de unge. Fra 2015 til 2016 er tilbagegangen knapt en ½ time for de 19-34-årige.

• Radiolytningen er faldet fra 2 timer og 1 minut i 2015 til 1 time og 56 minutter i 2016. De fleste kanaler er imidlertid steget i reel lyttetid, så faldet skyldes enkelte, men udslagsgivende kanaler.

• Halvdelen af de danske internetbrugere (49 procent) har i 2016 streamet tv. Det gælder 61 procent af de 16-24-årige og 19 procent af de 75-89-årige.

• 47 procent af de danske internetbrugere har streamet video on demand fra streaming-tjenester. Det gælder 75 procent af de 16-24-årige og 11 procent af de 75-89-årige.

• Andelen af personer, der går på internettet via mobiltelefon eller smartphone, er fra 2011 til 2016 steget til over det dobbelte, således at næsten tre fjerdedele (73 procent) i 2016 tilgår nettet ad denne vej.

• Annonceomsætningen på internettet målrettet danske mediebrugere udgjorde i 2016 for første gang over halvdelen af den samlede annonceomsætning i Danmark (i alt 50,2 procent).

• Den udenlandske andel af annonceomsætningen på internettet fortsætter også med at stige og udgjorde i 2016 56,5 procent mod 55,2 procent i 2015.Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002