Kontakt os


 

Nyt Radio- og tv-nævn udpeget
Torsdag 22. december 2016
Af Redaktionen
 
Kulturminister Mette Bock har i dag udpeget et nyt Radio-og tv-nævn for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020. Nævnet får samtidig ny formand.


Det nye Radio-og tv-nævn består af:

• Professor, dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen (formand)
• Direktør, cand.jur. Anne Kristine Axelsson (næstformand)
• Professor i medievidenskab Kirsten Drotner
• Underdirektør, pianist Nikolaj Koppel
• Professor i innovation og organisationsøkonomi Mark Lorenzen
• Udviklingsdirektør, cand.jur. Merethe Eckhardt
• Lektor i medievidenskab Per Jauert
• Peter C. Madsen, Danske Lytter- og Seerorganisationer
• Byretsdommer Elisabeth Michelsen
• Lektor med strafferetlig ekspertise Trine Baumbach.

Nævnet er sammensat, så medlemmerne - iflg. en pressemeddelelse i dag fra Kulturministeriet - repræsenterer såvel juridisk, strafferetlig, økonomisk, administrativ, erhvervsmæssig, mediemæssig som kulturel sagkundskab.


Ny formand

Ny formand for nævnet bliver den 49-årige Caroline Heide-Jørgensen. Hun er professor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Herudover har hun siden januar 2012 været næstformand for nævnet og har endvidere solid erfaring fra lignende poster.

Hun erstatter dermed den hidtidige formand, Mads Bryde Andersen, der slet ikke er med i det nye nævn. Ud ryger også Stina Vrang Elias og Anker Brink Lund.

Kulturminister Mette Bock udtaler: "Jeg har i udpegningen af medlemmerne af Radio-og tv-nævnet lagt vægt på, at de hver især har meget stærke kompetencer indenfor deres felt. I udpegningen af Caroline Heide-Jørgensen til formand har jeg lagt vægt på hendes juridiske kompetencer og markedsindsigt samt på, at hun i indeværende periode har ydet en værdifuld og engageret indsats som næstformand for Radio-og tv-nævnet. Jeg er glad for, at det er lykkedes at sammensætte et meget kompetent Radio- og tv-nævn."


Om Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består af ti medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af kulturministeren og træffer bl.a. afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed. En af nævnets centrale opgaver er desuden at bevilge tilskud til lokalradio- og -tv-stationer og at føre tilsyn med, at de overholder lovens bestemmelser. Nævnet afgiver udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af stationernes public service-kontrakter og har endelig til opgave at rådgive kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.


Foto: Caroline Heide-Jørgensen. (Foto fra Slots- og Kulturstyrelsen)Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002