Kontakt os


 

Årets gang på græsrods-tv
Onsdag 23. december 2015
Af Eric Larsen
 
Radio- og tv-nævnet har netop fordelt tilskud til lokal-tv for 2016. Støttekronerne vil som vanligt falde på et tørt sted, og sikre lokalt produceret græsrods-tv. Men 2015 blev også et år, hvor en række stationer fik finansielle tømmermænd efter at have modtaget tilbagebetalingskrav fra nævnet. Vi ser tilbage på årets sager.
Finansloven for 2016 afsætter 43,8 mio. kr. til ikke-kommerciel lokalradio og –tv. Heraf går 60 procent til lokal-tv. Det betyder, at hver af de 34 sendetilladelsesindehavere på græsrodskanalerne i MUX1 har fået tilsagn – eller i enkelte tilfælde kun et betinget tilsagn – om, at de modtager godt 800.000 kr. hver i 2016.

De nuværende stationer fik deres sendetilladelser i 2014, på betingelse af en række skrappe krav til bl.a. indholdet og til at udsendelserne skulle være lokalt produceret. Listen over de dengang 35 tilladelser til æterbåret græsrods-tv, fordelt på de 8 sendesamvirker, kan ses her: http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=22759

Siden er de 35 stationer blevet til 34, da Københavns Lokal TV viste en række programmer som nævnet var stærkt utilfredse med, f.eks. havde man udfyldt sendetid med optagelser af ture i metroen, og på den baggrund mistede de sendetilladelsen: http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/afsluttede-lokal-tv-sager/opfoelgende-tilsyn-koebenhavns-lokal-tv/

Helt så ilde er det ikke gået en række andre stationer, som har haft sager ved nævnet i 2015. Som regel ender sagerne med tilbagebetalingskrav, hvis kravene i sendetilladelsen er blevet overtrådt. Det gælder f.eks. TV Sydsjælland, som havde vist programmer, der ikke var optaget i sendetilladelsesområdet, og blev mødt af et tilbagebetalingskrav på 15.000 kr.:
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/afsluttede-lokal-tv-sager/tilsyn-med-tv-sydsjaelland/

Andre har i årets løb rodet sig ud i samarbejder med stationer, som oprindeligt havde mistet deres sendetilladelse til æterbåret tv i 2013, og siden har prøvet at overleve på anden vis. Det gælder bl.a. Sønderborg LokalTV, som blev afsløret i at sende programmer fra Aabenraa LokalTV. Sidstnævnte har siden sendetilladelsen blev inddraget sendt på døgnkanaler i kabelnet i det Sønderjyske samt i Flensburg. Men da nogle af deres programmer fandt vej til Sønderborg LokalTV, greb nævnet ind:
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/afsluttede-lokal-tv-sager/afgoerelse-om-tilsyn-med-soenderborg-lokal-tv/

En tilsvarende sag er fra Lolland-Falster, hvor den gamle hæderkronede station Hele Lollands TV (HLTV) mistede sin sendetilladelse ved udbudet i 2013, da de blev overhalet af den nystiftede Nykøbing Falster Medie Klub (NFMK). HLTV forsøgte så at overleve ved at sælge programmer til NFMK, men også her greb nævnet ind:
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/afsluttede-lokal-tv-sager/afgoerelse-om-tilsyn-med-tv-m/

Begge sager førte til tilbagebetalingskrav. Og i sagen fra Lolland-Falster betød det også et farvel til HLTV. Her måtte man i sommers dreje nøglen efter 25 år:
http://folketidende.dk/Lokal-nyt/Grundlovsmoede-med-farvel-til-HLTV/artikel/301350

Det absolut største tilbagebetalingskrav i 2015 har nævnet dog fremsat til en række sendetilladelser tilknyttet Kommunikationscentret i København (www.komc.dk) der i mange år har lagt hus til en række sendetilladelser til både lokalradio og lokal-tv. Ved sendetidsudbud i 2012 blev en række af deres hidtidige tv-tilladelser erstattet af 23 nye tilladelser: http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=19883

Med ophøret af den gamle ordning med udgangen af 2013 blev disse 23 tilladelser ikke fornyet, og tidligere i år endte nævnets gennemgang af regnskaberne så med et samlet tilbagebetalingskrav på godt 4 mio. kr.:
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/afsluttede-lokal-tv-sager/tilsyn-med-regnskaber-for-aaret-2013-for-presse-tv-gender-tv-og-eurozone/Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002