Kontakt os 

TV 2 Zulu kommer ikke på Viasat
Fredag 27. september 2002
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Ikke nok med at 180.000 ud af TDC Kabel-TVs 870.000 kunder fra årsskiftet mister TV 2 Zulu, i forbindelse med tv-kanalens overgang til betalingskanal og dermed TDCs flytning af Zulu fra grundpakken til fuldpakken, men der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt Canal Digitals abonnenter i Danmark vil kunne se TV 2 Zulu fra 1. januar. Og hos Viasat har man afbrudt forhandlingerne med TV 2 om at inkludere Zulu på Viasats digitale platform. Til gengæld gentager Viasat sit tilbud om at distribuere TV 2 – inkl. alle de regionale TV 2 stationer – til hele Danmark.
Efter oplysninger om at det politiske flertal er skiftet, så der nu på Christiansborg er et politisk flertal, som accepterer, at Zulu pr. 1. januar skal have lov til at opkræve en abonnementsafgift på 123,75 kr. om året, ser Viasat i øjeblikket ingen grund til at fortsætte forhandlingerne.

"Viasats forudsætninger i forhandlingerne har været ønsket om at distribuere en kanal, som alle seere allerede har betalt for een gang gennem licensen. Zulu er opbygget for skatteborgernes og licensbetalernes penge, idet TV 2 ikke har præsteret et forretningsmæssigt overskud i traditionel forstand", siger Viasats direktør Kim Poder og fortsætter: "Da kanalen under store protester blev lanceret, var det en public service-kanal, som alle antenneforeninger blev tvunget til at fordele. Den daværende kulturminister, Elsebeth Gerner Nielsen, gjorde meget ud af at forklare det til Folketinget og seerne”.

TV 2 Zule var skyld i at der ikke kunne blive plads til andre private kanaler i en række antenneforeninger - kanaler, som seerne selv havde ønsket at modtage. Poder mener, at det er fuldstændig uforståeligt, at en borgerlig kulturminister og et borgerligt flertal kan gennemtrumfe ekstra konkurrenceforvridning til fordel for et statskontrolleret selskab.

Sluttelig oplyser Kim Poder, at Viasat fortsat er rede til at distribuere TV 2 på satellit, som Konkurrencestyrelsen har anbefalet i den for kort tid siden offentliggjorte Konkurrenceredegørelse. Viasat har flere gange tilbudt distribution af TV 2. Hvis man ønskede det i TV 2-systemet, så kunne alle TV 2-regionerne på denne måde ses i hele landet, og TV 2 ville ikke længere være den eneste public service-station i Europa, som ikke kan ses på satellit.

Mens der altså ikke er udsigt til at Viasats abonnenter vil komme til at se TV 2 Zulu, så er situationen endnu uafklaret for Canal Digitals kunder. Så vidt tvnyt.com erfarer, så forhandles der fortsat mellem TV 2 og Canal Digital vedr. en eventuel fortsættelse af distribution af TV 2 Zulu efter 1. januar – eventuelt mod at en forhøjelse af abonnementsprisen for Canal Digital.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002