Kontakt os


 

DR styrker produktionen i provinsen
Onsdag 29. maj 2002
Af Stig Hartvig Nielsen
 
"Det ligger ikke i planerne - hverken nu eller i fremtiden - at programproduktionen i Århus skal reduceres. Siden 1999 er der sket en betydelig vækst i DRs programproduktion uden for Hovedstadsområdet. Både radio- og tv-produktion vil i 2002 nå en produktion uden for København målt i timer, som er omtrent dobbelt så stor som produktionen i 1999. Det er rigtigt, at TV-P, der én af 10 afdelinger uden for København, ikke hidtil har fået så stor del i denne vækst. Det er en konsekvens af den udbudsmodel, vi i de senere år har anvendt i DR, og er selvfølgelig ikke et led i en bevidst reduktion af TV-P," siger DRs generaldirektør Christian S. Nissen i et svar til medarbejderne ved TV-P i Århus.
Stærkt utilfredse medarbejdere på TV-Provinsafdelingen i Århus har i dag offentliggjort en
rapport i anledning af de bebudede nedskæringer i TV-P i Århusm og man giver udtryk for at der er tale om en bevidst nedprioritering af produktioner udenfor København, men det afvises helt af Christian S Nissen.

"Konsekvensen af arbejdsdelingen med en chefredaktion og flere programproducerende enheder, er at andre end TV-P kan vinde i konkurrencen om nye programinitiativer. Og i de seneste par år har TV-P været bedre til at vedligeholde de stærke gamle programmer end til at udvikle nye. Derfor er en meget stor del af de sendetimer, der er flyttet udenfor København i de sidste par år gået til DR Nyheder i Århus med 19-direkte og til regionalradioerne. Så det er altså ikke rigtigt, at vi er i gang med at nedlægge TV-P, eller at vi trækker Danmark kulturgeografisk skævt. Antallet af sendetimer i 1999 var 350 førstegangstimer - i 2002 når vi over 540 timer heraf alene 375 fra TV-P. Også antallet af fuldtidsansatte tv-medarbejdere i DRs ti programafdelinger udenfor København er steget. I de seneste fem år er antallet vokset fra 166 til 192," siger generaldirektør Christian S. Nissen.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002