Kontakt os


 

TV 2 ændrer sin nyhedsorganisation
Tirsdag 30. september 2014
Af Stig Hartvig Nielsen
 
TV 2 meddeler tirsdag aften, at man styrker ledelsen af TV 2's nyhedområde med bl.a. tre nye chefer, et centralt nyhedscenter - i stedet for selvstændige nyhedsredaktioner på TV 2, TV 2 News og tv2.dk - og får fokus på cross media. Fremover skal nuværende kanalchef for TV 2 News, Mikkel Hertz, være chef for et nyt nyhedscenter på TV 2, der fremover skal stå for hele TV 2's nyhedsproduktion til TV 2's hovedkanal, TV 2 News og tv2.dk.
Målet forændringerne er at være endnu bedre gearet til at møde den digitale nyhedsforbruger og samtidig højne kvaliteten i TV 2's nyhedsudgivelser, lyder det fra TV 2. Midlet er en styrket organisation på nyhedsområdet og et nyt tankesæt, hvor historier fremover skal udnyttes bedre på tværs af TV 2's mange nyhedsplatforme.

"Seerne og brugerne i en digital verden får sjældent deres nyheder ét sted, men i en skøn blanding af flere platforme, og vi skal i TV 2's nyhedsproduktion på tilsvarende vis tænke i sammenhænge på tværs i stedet for i specifikke udgivelser og historier, som kun udkommer ét sted. TV 2 nye nyhedsorganisation vil bedre være i stand til at løfte vores nyhedsansvar i en digital tid, hvor forventningerne til både kvalitet, hastighed og tilgængelighed er høje, og vi vil have fokus på cross media og på, hvordan vi udnytter vores ressourcer endnu bedre til fordel for seerne og brugerne," udtaler TV 2's nyhedsdirektør, Michael Dyrby.


Mikkel Hertz bliver chef for Nyhedscenter

Centralt i TV 2s nyhedsområde, som det vil se ud efter 1. december, er et nyt Nyhedscenter, der som den journalistiske motor skal levere nyheder til alle platforme – hvad enten der er tale om 19 Nyhederne på TV 2's hovedkanal, TV 2 News, tv2.dk eller mobil apps – og ikke som hidtil, hvor de enkelte udgivelser har haft deres egne redaktioner.

Chef for Nyhedscenteret bliver Mikkel Hertz. Hans nuværende stilling som kanalchef på TV 2 News ændrer karakter som led i en ny ledelsesstruktur, og i stedet skal her ansættes en chefredaktør – ligesom det er tilfældet med en nyoprettet stilling som chefredaktør for nyhederne på TV 2's hovedkanal.

Derudover styrkes TV 2's nyhedsledelse med en produktionschef, og endelig vil en
tværgående chefredaktør have overblikket over dagens nyhedsproduktion og historiernes
liv på de enkelte platforme. Denne stilling skal bestrides af Hans Peter
Blicher, som har været konstitueret nyhedschef på TV 2 siden maj.


Ny digital strategi for hele TV 2-koncernen

TV 2 har netop lagt sidste hånd på en ambitiøs digital strategi for hele koncernen. TV 2 oplyser, at det vil være en en strategi, som giver nogle af svarene på, hvordan virksomheden skal sikre sig en fortsat fremtrædende rolle i et mediebillede, hvor seervanerne ændrer sig, og forbrugerne selv vil bestemme, hvor, hvornår og hvordan de ønsker at modtage deres tv-indhold.

Den digitale strategi omfatter udover ændringerne på nyhedsområdet også nye styrkepositioner og flere levende billeder på tv2.dk, nye kommercielle produkter og indhold tilpasset mobilens lille skærm og en styrkelse af TV 2 Play. Fælles for de digitale indsatsområder er visionen om at engagere seerne og brugerne samt at sikre, at TV 2's stærke indhold fremover lever længere tid end blot programmets varighed og andre steder end udelukkende på den traditionelle tv-skærm.Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002