Kontakt os


 

Ny bred mediepolitisk aftale
Torsdag 26. juni 2014
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Regeringen har i dag indgået en ny fireårig aftale med samtlige folketingets partier om bl.a. DR og TV 2-regionernes fortsatte virke. Kulturministeriet oplyser, at aftalen betyder, at DR fremover skal have flere danskproducerede programmer til de unge seere, at erhvervslicensen afskaffes, og at der nedsættes et udvalg, der skal bidrage til at ruste dansk public service til fremtidens medieverden.
Kulturminister Marianne Jelved udtaler: "DR står overfor store udfordringer, fordi flere og flere borgere selv vælger, hvad de vil se, og hvornår de vil se det. Jeg er glad for, at alle folketingets partier er nået til enighed om at fastholde og udvikle et omfattende og stærkt public service tilbud til borgerne. Public service er med til at binde os sammen som nation, og det er ekstra vigtigt i en tid, hvor danske medier er under pres fra udenlandske spillere."


DR skal ændre DR3's profil

I aftalen slås det fast, at DR ikke skal konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener public service formål. Samtidigt skal DR dog fortsat udgøre en stærk modvægt til udenlandske medieudbydere og kommercielle aktører.

På den baggrund lægger den nye medieaftale særlig vægt på, at DR fortsat skal udvikle relevant public service-indhold til børn og unge - specielt egenproduceret indhold. Herunder præciseres DR Musikariets opgaver, og det understreges at indkøbte programmer skal være af høj professionel kvalitet og originalitet. Og at adressen for disse tiltag er DR3, lægges der ikke skjul på i aftalen.

Derudover pålægges DR at styrke dækningen af både grønlandske og færøske forhold, at styrke den regionale dækning og at styrke handicapbetjeningen. DR skal desuden medvirke til at fremme integration i det danske samfund.

DR pålægges at gå i dialog med Danske Medier vedr. nyhedstilbuddet på internettet. DR pålægges også at stille arkivmateriale til rådighed for museer mv. på rimelige vilkår.

Og så skal DR igen effektivisere virksomheden. Iflg. aftalen med 2 pct. årligt. De dermed følgende effektiviseringer (= besparelser) må dog ikke gå ud over DRs regionale stationer.


TV 2 fortsat en statslig tv-kanal

Den danske stats ejerskab på 100 pct. af TV 2 Danmark A/S opretholdes.

Medieaftalen pålægger TV 2 at styrke sin handicapbetjening og at TV 2's hovedsæde og centrale nyhedsredaktion fortsat skal være placeret i Odense.


TV 2-regioner skal effektivisere driften

Licenstilførelsen til de regionale TV 2-stationer vil i 2015 blive nedsat med i alt 10.2 mio. kr., svarende til et effektiviseringskrav på 2 pct. Det svarer til det krav, som medieaftalen stiller til DR.

Samtidigt stilles der i medieforliget krav om, at de regionale TV 2-stationer skal styrke dækningen af det regionale kulturliv. Og det understreges, at det i udsendelserne generelt handler om kvalitet frem for kvantitet.


Flere penge i Public Service Puljen

Public Service Puljen sender først og fremmest penge til dansksprogede tv-kanaler, der sender fra Storbritannien. Og pengestrømmen til disse udenlandske tv-kanaler øges i henhold til den nye medieaftale fra 25 til 35 mio. kr. årligt. Dertil kommer 30 mio. kr. af overskydende licensmidler fra 2013 og 2014.


Udbud af sendemuligheder i VHF-båndet

Partierne bag medieaftalen er enige om, at drøfte et udbud at tv-sendemuligheder i VHF-båndet (mux 8) i efteråret 2014 sammen med drøftelsen af Erhvervsstyrelsens undersøgelse af frekvensbehovet til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd efter 2020.


Licenssystemet bevares uændret

Den nuværende licensfinansiering af DR og de regionale TV 2-stationer opretholdes. Det eneste nye er, at erhvervslicensen afskaffes. Afskaffelsen af erhvervslicensen betyder at DR mister 75 mio. kr. årligt. DR kompenseres kun med 9 mio. kr. årlig herfor, og skal derfor finde besparelse på godt 65 mio. kr. årligt.

Endeligt er det besluttet at nedsætte et udvalg, som skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år. Udvalget, der kun skal afgive rapporter men ikke komme med indstillinger, skal være færdige med deres arbejde senest den 1. januar 2017.Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002