">Kontakt os


 

Advokat anbefaler at Højesteretsdom mod Roj TV ankes til Menneskeretsdomstolen
Torsdag 27. februar 2014
Af Stig Hartvig Nielsen
 
"Af hensyn til vores samfund og af hensyn til overholdelsen af menneskerettighederne er det vigtigt, at Den Europæiske Menneskeretsdomstol får mulighed for at tage stilling til den her sag," lyder det i dag fra Roj TV's advokat Bjørn Elmquist.


Højesteret besluttede i dag, at den kurdiske tv-station Roj TV ikke skal have sin sendetilladelse tilbage.

Dommen vækker forundring hos Bjørn Elmquist. Han peger overfor arbejderen.dk på, at Højesteret i sin dom direkte henviser til menneskerettighedernes beskyttelse af retten til ytringsfrihed - og samtidig slår fast, at på trods af menneskeretten til ytringsfrihed kan dommen "ikke føre til et andet resultat".

Retten mener, at Roj TV ikke har stået for en uafhængig og upartisk journalistisk virksomhed, "men har fremmet PKK’s terrorvirksomhed gennem tv-udsendelser. På denne baggrund tiltrædes det, at der er sket rettighedsfrakendelse. Retten til ytringsfrihed som beskyttet af artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention kan ikke føre til et andet resultat", som det hedder.


Men hvad så med DR og TV 2. De er jo heller ikke uafhængige og upartiske?

"Det bliver svært at administrere, hvis tv-stationer, der ikke er "upartiske" skal have frataget deres sendetilladelser. Skal DR og TV 2 så også have frataget deres sendetilladelser? De er ikke uafhængige og upartiske i deres reportager fra Kiev, Ukraine. De er klart på demonstranternes side. Men hvad hvis demonstranterne er terrorister?," spørger Elmquist.


Ude af proportion af lukke for medier

Den Europæiske Menneskeretsdomstol tog i 2006 stilling til en sag, hvor den tyrkiske stat havde lukket radio- og tv-stationen Özgür i 365 dage. De tyrkiske myndigheder brugte kampen mod terror som argument for at lukke stationen. Men Den Europæiske Menneskeretsdomstol slog fast, at det er ude af proportion i et demokratisk samfund at lukke ned for medier.

"De tyrkiske myndigheder lukkede 'kun' for radio- og tv-stationen i 365 dage og blev underkendt af menneskeretsdomstolen. Hvad vil menneskeretsdomstolen så ikke mene om det danske retssystems beslutning om at fratage en sendetilladelse for bestandigt?," siger Elmquist videre til arbejderen.dk.

Hvorvidt sagen vil blive anket til Menneskeretsdomstolen vil blive afgjort i løbet af en til to uger. Det er den tidligere direktør for Roj TV, Imdat Yilmaz, der nu sammen med den tidligere bestyrelse vil overveje, om de vil bringe sagen videre til Menneskeretsdomstolen.


Enhedslisten kræver handling

Højesterets dom over Roj TV kalder på politisk handling, der kan sikre ytringsfriheden. Det mener Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper, der vil have justitsministeren til at revidere terrorlovgivningen. Hun mener, at dommen over Roj TV viser, at ytrings- og pressefriheden er under pres.

"Terrorloven kan åbenbart bruges til at idømme et medie en stor millionbøde og inddrage sendetilladelsen på baggrund af 'ensidig og partisk' dækning. Kernen i pressefriheden og ytringsfriheden er netop, at medierne frit kan dække konflikter, og at staten ikke blander sig i, hvilke parter der skal høres, hvornår og hvor meget," siger Pernille Skipper til arbejderen.dk.

Hun peger på, at inddragelse af en sendetilladelse er et voldsomt skridt, der hører hjemme under Radio- og tv-nævnet, der har et bedre overblik over tv-stationernes sendeflade. Domstolene i denne sag har kun gennemgået en meget lille del af Roj TV’s udsendelser.

Pernille Skipper minder om, at den kurdisk-tyrkiske konflikt er kompliceret og bl.a. udspringer af statslig undertrykkelse af den kurdiske del af befolkningen. Derfor finder hun det særligt problematisk, at en dansk domstol trækker så snævre grænser for, hvordan medier må dække en sådan konflikt i et andet land, påpeger hun:

"Tyrkiet har et anstrengt forhold til ytringsfrihed. Derfor måtte kurderne søge deres informationsfrihed ved at placere en tv-station i et andet land. Og derfor har denne dom konsekvenser langt udover Danmarks grænser," siger Pernille Skipper.


Se også: http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=22766


Fotograf: Mette Kramer Kristensen
Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002