Kontakt os


 

Alligevel ikke sort skærm for lokal-tv
Fredag 20. december 2013
Af Ulrik Brinck
 
Det har været genstand for kritik, at de nuværende sendetilladelser til lokal-tv i MUX1 udløber ved årsskiftet, mens nyordningen på området først kan træde i kraft til marts. Det ville nemlig betyde, at ingen lokal-tv-stationer kunne sende i de første måneder af 2014. Men nu har ordførerne bag medieaftalen besluttet, at der skal etableres en overgangsordning for at undgå en periode uden lokal-tv.
Overgangsordningen indebærer, at Radio- og tv-nævnet kan udstede tilladelse til hver af de otte regionale sendesamvirker, der er etableret efter den nugældende lokal-tv-ordning, og som ønsker at sende i overgangsperioden.

I overgangsperioden kan sendesamvirkerne udsende tidligere eller nyproducerede programmer fra de tv-stationer, der er tilknyttet de enkelte regioner. Sendesamvirkerne kan med ordningen sende videre efter 1. januar, og indtil de nye tilladelseshavere efter den nye lokal-tv-ordning påbegynder deres programvirksomhed.

Radio- og tv-nævnet kan inden for en samlet ramme på 0,5 mio. kr. yde tilskud til dækning af sendesamvirkernes distributionsomkostninger. Der ydes ikke tilskud til produktionsomkostninger til eventuelle nyproducerede programmer, men alene til distributionsudgifterne, fremgår det af Kulturstyrelsens hjemmeside.

Lokal-tv-stationerne sender på samme kanal som tegnsprogstolkningen af DR's og TV 2's nyhedsudsendelser.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002