Kontakt os


 

DR gik ikke over grænsen i omtale af bilvurderingssider
Torsdag 29. august 2013
Af Stig Hartvig Nielsen
 
DR tilsidesatte ikke god presseskik i en omtale af en mand i 'Kontant' på DR1 og i tre artikler på dr.dk i april i år. Det har Pressenævnet slået fast i en afgørelse i en klagesag, som manden efterfølgende indbragte.
Manden klagede iflg. DR bl.a. over at være blevet udpeget til at være bagmanden bag en række bilvurderingssider på nettet, som efter forbrugerombudsmandens opfattelse er i strid med markedsføringsloven.

DR omtalte klageren som den ene af to personer bag siderne og nævnte i den forbindelse også en straffesag fra 2004, hvor klageren blev idømt to års fængsel for bedrageri.

Manden har afvist at have noget med bilvurderingssiderne på nettet at gøre. Da der for Pressenævnet forelå modstridende oplysninger i sagen, og da nævnet har begrænsede muligheder for at at føre bevis for nævnet, kunne nævnet ikke tage stilling til rigtigheden af oplysningerne.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik af DR. Med samme begrundelse udtaler nævnet heller ikke kritik af, at DR omtalte klagerens tidligere straffedom.


Henvendte sig i Tallinn

Manden klagede også over DRs manglende forelæggelse, og han kalder det i klagen for irrelevant, at DR for eksempel havde forsøgt at indhente hans kommentarer ved at henvende sig på hans firmaadresser, via e-mail til bilvurderingssiderne, pr. telefon og via Facebook.

Til det siger Pressenævnet i sin afgørelse:

”DR burde også have henvendt sig til klager - enten pr. brev eller på en e-mail-adresse, der ikke havde sammenhæng med bilvurderingssiderne. Men det må have stået klart for klager, at DR forsøgte at få fat i ham, da DR henvendte sig ved klagers ejendom i Tallinn. Derfor er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af DR for den manglende forelæggelse,” lyder det.

Da DR imidlertid ikke har dokumenteret, at oplysningerne om, at klager står bag de omtalte bilvurderingssider, er ”utvivlsomt rigtige”, fastslår Pressenævnet, at manden har ret til at få bragt et genmæle, såfremt klager ønsker det.Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002