Kontakt os


 

DR undgår kritik for pensionshistorie
Tirsdag 26. februar 2013
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Pressenævnet kritiserer ikke DR for to historier om PenSam fra sidste efterår og mener ikke, at god presseskik blev tilsidesat.
Da TV-Avisen gik i luften den 5. december 2012, var det bl.a. med historien ’Pension: Pensam-kunder føler sig snydt’. Samme dag bragte dr.dk historien ’Sam-kunde: Min pension forsvandt i syv år’.

Af historierne fremgik det, at en kunde i pensionskassen mener, at hun er blevet snydt, fordi pensionskoncernen PenSam ikke havde registreret de indbetalinger, som hendes arbejdsgivere havde foretaget.

De to historier fik PenSam til at gå til Pressenævnet. PenSam mente, at DR tilsidesatte god presseskik. PenSam klagede dels over, at DR ikke havde forelagt de fremsatte påstande over for PenSam, og dels at DR ikke havde efterprøvet påstandene inden de blev offentliggjort.

Pressenævnet er iflg. en prerssemeddelelse fra DR kommet med afgørelse i sagen, og her giver man ikke klageren ret.

Nævnet konstaterer, at der mellem parterne er modstridende forklaringer om, hvorvidt samtlige forhold i artiklen og indslaget i artiklen blev forelagt for PenSam inden offentliggørelsen.

DR gjorde blandt andet gældende, at DR i forbindelse med en telefonsamtale den 4. september 2012 forelagde samtlige oplysninger for PenSam.

I forhold til artiklen på dr.dk konkluderer nævnet imidlertid, at PenSam er blevet citeret, og dermed har fået lejlighed til at tilbagevise de fremsatte påstande. Det samme gør sig gældende i forhold til indslaget i TV-Avisen. I forhold til indslaget i TV-Avisen lægger Nævnet også vægt på, at PenSam fik mulighed for at deltage i TV-Avisen – et tilbud, som PenSam afslog.

På denne baggrund finder Pressenævnet hverken grundlag for at kritisere DR for den manglende forelæggelse eller kræve, at DR skal bringe et genmæle.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002