Kontakt os


 

Skjult reklame og ulovlig sponsorering på tre tv-stationer
Mandag 3. december 2012
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Tre københavnske ikke-kommercielle tv-kanaler – TV-Salam, TV Mosaik og LUX1, der alle sender i MUX1 i region Hovedstaden – har fået behandlet en sag i Radio- og tv-nævnet, og nævnet har afgjort at tv-kanalerne har gjort sig skyldige i overtrædelse af reglerne om sponsorering og reglerne om skjult reklame. Nævnet tager dog først senere stilling til, om sagerne får konsekvenser for de tre tv-kanaler.
Radio- & tv-nævnet havde modtaget klager over TV-Salam, TV Mosaik og LUX1, der gik på forskellige typer af indslag, som var blevet sendt i forlængelse af de tre tv-kanalers programmer. Og på nævnets møde den 16. november blev disse klager behandlet, og i dag mandag har nævnet så offentliggjort afgørelserne.

Radio- og tv-nævnet fandt, at udsendelserne indeholder en række overtrædelser af reglerne om sponsorering og skjult reklame.

Alle tre tv-kanaler havde sendt sponsorkrediteringer, der varede længere, end reglerne tillader. TV-Salam havde endvidere – i en sponsorkreditering - angivet oplysninger om sponsors produkt i strid med reglerne om sponsorkrediteringers udformning.

LUX1 havde sendt henvisninger til en foredragsholders hjemmeside m.v., og Nævnet fandt, at disse henvisninger havde karakter af skjult reklame - i strid med reglerne herom. Fremhævelsen gik ud over, hvad der er berettiget - i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold og formål.

De tre tv-kanaler fik også alle tre påtaler fordi de havde sendt indslag om Kanal København - samt henvisninger til udsendelser på denne kanal – som Nævnet fandt havde karakter af skjult reklame i strid med reglerne.

Til gengæld var det i orden at tv-kanalerne havde sendt egen-reklame og også i orden at man havde sendt trailers for andre ikke-kommercielle tv-stationer i andre MUX-1-regioner.
Radio- og tv-nævnet vil først ved en senere lejlighed tage stilling til de eventuelle tilskudsmæssige konsekvenser.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002