Kontakt os


 

Radio- og tv-nævnet pålægger selskabet
bag Roj TV sendestop i to måneder

Onsdag 26. september 2012
Af Karsten Jensen
 
Radio- og tv-nævnet har besluttet at pålægge selskabet bag Roj TV, Mesopotamia Broadcast A/S METV, sendestop i to måneder som følge af, at stationen ikke lever op til sin forpligtelse til at optage og opbevare alle programmer. Dette betyder reelt, at Radio- og tv-nævnet ikke kan opfylde sin tilsynspligt.

Radio- og tv-nævnet har i dag besluttet at pålægge selskabet bag Roj TV, Mesopotamia Broadcast A/S METV, sendestop i to måneder.

Ud af de programmer Nævnet har haft mulighed for at gennemgå, har Nævnet ikke fundet eksempler på direkte tilskyndelse til had, som kan tilregnes Roj TV, forklarer Kulturstyrelsen i dag.

Nævnet har dog på grund af de manglende optagelser ikke haft nogen reel mulighed for at vurdere, hvorvidt andre programmer på kanalen har tilskyndet til had.

Formand for Radio- og tv-nævnet, Christian Scherfig, udtaler:

”For at kunne føre tilsyn med Mesopotamia Broadcasts kanaler har vi i Nævnet bedt om optagelser af den samlede sendeflade på selskabets kanaler. Men da selskabet ikke, som det ellers er forpligtet til, optager hele fladen, har Nævnet ikke haft nogen reel mulighed for at vurdere den samlede sendeflade, og dermed vanskeliggøres Nævnets tilsyn.

At Nævnet pålægger sendestop på selskabets registreringer i to måneder skyldes derfor dels, at tilsidesættelsen er meget omfattende og vedvarende, dels at Nævnet herved reelt ikke har nogen mulighed for at konstatere, hvorvidt andre programmer end de sete tilskynder til had.”

Nævnet finder, at tilsidesættelsen er alvorlig, fordi stationen trods gentagne opfordringer ikke har opfyldt forpligtelsen.

Byrettens dom
Nævnet har gennemgået udvalgte programmer sendt på Roj TV fra perioden 28. oktober 2011 og til 26. januar 2012, samt efterfølgende perioder for selskabets andre aktive kanaler, NUCE og MMC. Nævnet har altså ikke behandlet den samme sendeperiode som den, der ligger til grund for byrettens dom mod Roj TV.

Mesopotamia Broadcast skal indstille programvirksomheden i 2 måneder på alle sine fire registrerede kanaler: Roj TV (som ikke sender længere), NUCE TV (nyhedskanal), MMC (musikvideokanal) og METV (som ikke har sendt siden 2004).

Baggrund for tilsynssagen
Radio- og tv-nævnet indledte på eget initiativ en tilsynssag mod Mesopotamia Broadcast i januar 2012 på baggrund af Københavns Byrets dom af 10. januar 2012 i straffesagen mod Roj TV om fremme af terrorisme.

Nævnet bad i forbindelse med tilsynssagen om at få programoversigter og kopi af programmer fra en periode på 3 måneder bagud fra anmodningen. Mesopotamia Broadcast har kun kunnet levere en del af de udsendte programmer (iflg. Politiken.dk: cirka halvdelen) , og en væsentlig del af de udsendte programmer har Nævnet derfor ikke haft mulighed for at bedømme.

Ifølge radio- og fjernsynsloven skal indehavere af tilladelse til programvirksomhed løbende optage alle programmer og opbevare dem i tre måneder. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med tilsynssager kræve de optagede programmer udleveret.

Nævnet har stikprøvevis udvalgt en række af de programmer, der blev udleveret, for at få dem oversat og nærmere vurdere indholdet i forhold til radio- og fjernsynslovgivningens regler om, at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002