Kontakt os


 

Svær start for nye regionale tv-kanaler bekymrer ikke
Onsdag 29. august 2012
Af Stig Hartvig Nielsen
 
De nye regionale tv-kanaler fra TV 2-regionerne har opnået en forsvindende lille seerandel og samtidigt er de regionale vinduer på TV 2’s hovedkanal ramt af seer-tilbagegang. Resultatet er, at der samlet set ses mindre regionalt tv nu end for et år siden. Alligevel er adm. direktør for TV2 Øst, Vagn Petersen, ikke bekymret. Han siger dog samtidigt, at man følger udviklingen i seertallene med stor opmærksomhed.

Tvnyt.com kunne mandag fortælle, at de nye regionale tv-kanaler iflg. Gallups TV-Meter målinger kun har opnået en share (markedsandel af al tv-seening) på 0.5 pct., og at de nye regionale tv-kanaler i gennemsnit kun er i kontakt med 2.8 pct. af danskerne på en gennemsnitlig dag. I løbet af en uge 'rammer' kanalerne 11.3 pct. af seerne.

Den samlede regionale seening – i minutter – er faldet med godt 1/5 fra første del af 2011 til 2012. Udtrykt i share (markedsandel af al tv-seening) er faldet fra 5.18 til 4.05 pct.

Læs mere her: http://tvnyt.com/artikel/default.asp?id=20742

Vagn Petersen er formand for Foreningen af TV 2-regioner, men foreningen varetager alene fælles interesser i forbindelse med overenskomster og rettigheder, så Vagn Petersen understreger, at han – i denne sammenhæng – kun kan udtale sig på vegne af TV2 Øst.

TVnyt.com har bedt Vagn Petersen om et bud på, hvorfor den regionale tv-seening falder.

Han mener ikke, at det giver mening, at kigge på gennemsnitlige seertal for de regionale tv-kanaler, fordi kanalernes programudbud og seening er meget forskellig. Og for at gøre ondt værre, så er tallene tilmed beregnet på samtlige døgnets 24 timer. ”Det giver jo ikke et sandfærdigt billede, når vi eksempelvis på TV2 Øst kun sender 8 ½ times fjernsyn dagligt,” påpeger Vagn Petersen.


Svær opgave at starte nye regionale kanaler

Vagn Petersen indrømmer, at man godt på forhånd var klar over, at det ville blive en særdeles vanskelig opgave at starte de nye kanaler. Og helt som ventet ville seeningen være helt i bund i starten, og i takt med at kendskabet til kanalerne blev bedre – så ville seeningen øges langsomt men sikkert.

”Jeg har aldrig forestillet mig, at vi på den nye TV2 Øst-kanal ville opnå de samme høje seertal, som vi har til vores nyhedsudsendelser på TV 2’s hovedkanal. Min målsætning på den korte bane har været at opnå en gennemsnitlig rating på 2,0 % og en share på 4,0 % i den absolutte primetime kl. 20-21. De seneste tal, jeg har er fra uge 34, hvor vi i tidsrummet kl. 20.00-20.30 opnåede en gennemsnitlig rating på 1,5 % og en gennemsnitlig share på 3,5 % hen over hele ugen. Vores mest sete programmer i prime time trækker en share på 8-10 %, og dette vel at mærke i benhård konkurrence med alle de øvrige tv-kanaler.

Det er på den baggrund, at jeg indtil videre er ganske godt tilfreds med udviklingen på vores nye kanal. Efter mere end et halvt år sending, står vi nu med det langt skarpere blik for, hvordan kanalen skal programplanlægges,” fastslår Vagn Petersen.


Faldende tendens for nyhedsudsendelser

Tvnyt.com: Men hvad er forklaringen på, at seerne ser mindre regionalt tv her i 2012 – end i samme periode 2011 – på trods af, at udbuddet af regional-tv er blevet mangedoblet?

Vagn Petersen: Det fald vi har oplevet i seningen af de regionale vinduer på TV 2’s hovedkanal er udtryk for den faldende tendens, som også de nationale nyhedsudsendelser på TV 2 og DR1 har mærket. Ingen tvivl om, at omlægningen af sendenettet i starten af året gav mange seere nogle helt nye valgmuligheder.

Seertallene på de nye regionale døgnkanaler er meget lave – og i løbet af en uge er man kun i kontakt med hver 10. i dækningsområdet. Har de nye kanaler ikke været synlige nok? For lidt markedsføring eller tekniske problemer med at finde kanalerne?

Vagn Petersen: Der har været store problemer med at finde kanalerne, og vi burde have gjort noget mere ud af markedsføringen. Vi har netop været igennem et forløb med fire seerfokusgrupper, der alle afslørede et meget højt kendskab til, hvor TV2 Øst-kanalen skulle findes, så også her er vi på ret kurs.

Men hvorfor er der også sket et fald i seertallene for 19.30-udsendelsen på TV 2’s hovedkanal?

Vagn Petersen: Vi følger udviklingen i seertallene med stor opmærksomhed, men TV2 Øst har som den mest sete region en rating pænt over de 20 % og en share på omkring 60 %. Vil sige, at over 1000.000 ser vores hovedudsendelse, og 2 ud af 3, der ser fjernsyn kl. 19.30 ser TV2 Øst. Det er ikke så ringe.

Kritikere har sagt, at kvaliteten af de nye døgnkanaler er for ringe, og at forbruget af ressourcer til at lave disse nye kanaler har været så voldsomt, at det også er gået ud over bl.a. hovedudsendelserne kl. 19.30 på TV 2’s hovedkanal? Har det noget på sig?

Vagn Petersen: På TV2 Øst er vores nyheder fortsat vores vigtigste brand, og vi har ikke flyttet ressourcer fra nyhedsproduktionen til den nye kanal.

Hvad skal der til for at vende billedet? Hvor mange ekstra millioner skal Medieforhandlingerne munde ud i, før det virkelig ’batter’ noget? Eller er der noget andet der skal til?

Vagn Petersen: Jeg noterer med tilfredshed, at der synes at være politisk vilje til at tilføre de nye kanaler flere licenskroner til at styrke både programudbud og programkvalitet. Det er også den eneste sikre vej frem.

Er der i det hele taget behov for så meget regional tv?

Vagn Petersen: JA!

Den nye regionale kanal fra TV 2 Øst havde i uge 7-33 en share på 0.7 pct. af al seening i dækningsområdet Sjælland (udenfor Københavnsområdet) samt Lolland og Falster. Den daglige reach (dækning) var på 4.1 pct. og i løbet af en uge: 14.2 pct.

Mens de regionale TV2 Øst-seere i 2011 (uge 7-33) brugte 7.58 pct. af deres tid i selskab med TV2 Østs regionale programmer (de regionale vinduer på TV 2’s hovedkanal og den nye regionale kanal fra TV 2 Øst lagt sammen), så er det tal faldet til 5.93 pct. i 2012.


Foto: Direktør for TV2 Øst i Vordingborg, Vagn Petersen. (Foto fra TV2 Østs hjemmeside)


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002