Kontakt os 

42 millioner i overskud på TV 2
Torsdag 31. marts 2011
Af Karsten Jensen
 
Årsregnskabet for TV 2 Danmark A/S viser, at koncernen har forbedret økonomien. Samtidig har TV 2 afviklet sin gæld. Hovedkanalen giver fortsat underskud mens de mindre kanaler er rentable.
TV 2’s bestyrelse har godkendt årsregnskabet for TV 2 Danmark A/S, der viser, at TV 2-koncernen giver overskud. Desuden er koncernen blevet gældfri, og TV 2 gør ikke længere brug af statslig kredit.

Resultatet af fortsættende aktiviteter er forbedret med 70 millioner kr. – fra minus 28 millioner kr. i 2009 til et overskud på 42 millioner kr. i 2010. Årets resultat er samtidig stærkt påvirket af salget af sendenettet, som TV 2 og DR gennemførte pr. 30. september 2010.

Omsætningen på 2.147 millioner kr. er steget 6 pct. i 2010 svarende til 118 millioner kr. Tv-reklameomsætningen på 1.318 millioner kr. er steget 8 pct. , tv-abonnementsomsætningen på 643 millioner kr. er steget 4 pct. , og internetomsætning på 108 millioner kr. er steget 23 pct. .

Omkostningerne er øget 2 pct. i 2010 svarende til 48 millioner kr. Udover almindelige prisstigninger skyldes stigningen primært VM i fodbold, øgede programomkostninger på nichekanalerne samt hensættelse til udenlandske programforpligtelser på 37 millioner kr. Øvrige omkostninger er samlet set faldet i forhold til 2009.

Sendenettet er solgt for et bruttoprovenu på 706 millioner kr., og den indtægt har medvirket til, at TV 2’s nettorentebærende gæld i 2010 er faldet med 743 millioner kr. til et positivt indestående på 84 millioner kr. ultimo 2010. TV 2’s samlede resultat før skat blev på 439 millioner kr. i 2010 mod et underskud på 27 millioner kr. i 2009.

TV 2’s hovedkanal gav et underskud på 277 millioner kr. i 2010, mens nichekanalerne havde et overskud før skat på 319 millioner kr.

”Vi glæder os over udsigten til abonnementsbetaling til TV 2’s hovedkanal, som vil sikre os mere lige vilkår i forhold til de kommercielle konkurrenter. Og så ser vi frem til en snarlig EU-godkendelse af omstruktureringsplanen fra 2009, så hovedkanalen får en bæredygtig forretningsmodel, og TV 2-koncernen kan komme videre i sin udvikling”, siger TV 2’s bestyrelsesformand, Lars Liebst.

TV 2-koncernens kommercielle seerandel faldt i 2010 med 2,1 procentpoint fra 57,9 pct. i 2009 til 55,8 pct. i 2010. Den kommercielle seerandel for hovedkanalen faldt med 2,5 procentpoint, mens nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 News) samlet er steget 0,4 procentpoint. Den gennemsnitlige daglige sening på TV 2’s kanaler på 76 minutter er det højeste nogensinde.

TV 2’s forventninger til 2011 er:
En lavere kommerciel seerandel på TV 2’s hovedkanal end i 2010 (43,1 pct. i 2010)
En højere tv-reklameomsætning end i 2010 (1.318 millioner kr. i 2010)
En højere tv-abonnementsomsætning end i 2010 (643 millioner kr. i 2010)
Et lavere underskud før skat på hovedkanalen end i 2010 (-277 millioner kr. i 2010)
Et større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2010 (319 millioner kr. i 2010)
Omkostninger til overgangen til abonnementsbetaling vil være betydelige


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002