Kontakt os


 

TV 2 kommer til at koste 10-12 kr./mdl.
Fredag 11. marts 2011
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Partierne bag den mediepolitiske aftale har i dag - fredag eftermiddag - indgået en aftale om abonnementsbetaling for TV 2, der skal gælde fra 2012. Aftalen betyder, at alle husstande, der vil se TV 2, skal betale, og at der ikke kommer noget 'TV 2 alene-kort'. Iflg. TV 2 vil det komme til at koste mellem 10 og 12 kr. pr. måned - ekskl. moms og ekskl. en eventuel distributøravance. Med andre ord omkring 150 kr. årligt pr. husstand.
Kulturminister Per Stig Møller (Kons.) siger: "Vi har måttet konstatere, at den tidligere besluttede 'TV 2-alene-kort'-model for dem, som i dag kun modtager TV 2 og DR samt andre gratis kanaler, rummer så betydelige udfordringer, at det ikke er hensigtsmæssigt at følge dét spor. Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at skabe bred politisk enighed i medieaftalekredsen om en anden løsning, som vil stille alle lige. Muligheden for at opkræve abonnementsbetaling er den eneste farbare vej til at løse TV 2’s økonomiske udfordringer på sigt.

Den nye model er enklere at administrere – ikke bare for TV 2/Danmark og distributørerne, men også for seerne. Den nye model er en 'ren' betalingsmodel, men vi sikrer, at prisen for at kunne se TV 2 efter 1. januar 2012 nu bliver lavere, end hvis vi havde holdt fast i 'alene-kort-modellen'. Samtidig indebærer den nye model, at alle seere skal betale for at kunne se TV 2. Alle borgere bliver således ligestillet, uanset om de i dag ser gratis tv eller betalings-tv."


Baggrund

Fra Kulturministeriet oplyser man i dag flg. om baggrunden for hele sagen:

"Partierne bag medieaftalen for 2007-2010 indgik den 9. januar 2009 en tillægsaftale til medieaftalen, som blandt andet omhandlede omstruktureringsplanen for TV2/DANMARK A/S.
Som følge af TV 2/DANMARK A/S’ store økonomiske vanskeligheder gav tillægsaftalen selskabet mulighed for at modtage abonnementsbetaling for hovedkanalen, TV 2, fra 1. januar 2012. Denne mulighed blev kaldt ”TV 2-alene-kort”-modellen. Ifølge denne model skulle husstande, som abonnerer på betalings-tv-pakker, betale for TV 2, mens husstande, der ud over ”free-to-air”-kanaler som for eksempel DR1 og DR 2 alene ønskede at modtage TV 2, kunne få adgang til dette uden at betale for kanalen. Dette skulle bl.a. ske ved hjælp af de såkaldte ”TV 2-alene-kort”. Udgifterne til administration mv. af ”TV 2-alene-kortene” skulle afholdes af TV 2/DANMARK A/S.

I november 2010 sendte Kulturministeriet et udkast til lovforslag i høring, som primært omhandler TV 2/DANMARK A/S’ mulighed for at gennemføre de nødvendige kontrolforanstaltninger i forbindelse med udlevering af ”TV 2-alene-kortene”.

I lyset af de mange kritiske høringssvar har aftalepartierne og Liberal Alliance nu besluttet ikke at arbejde videre med TV 2-alene-kort-modellen, men i stedet lade TV 2’s overgang til betalings-tv-kanal ske efter en model, hvor alle husstande, som ønsker at modtage TV 2, skal betale herfor.

Fordelene ved en model, hvor alle betaler for TV 2, i forhold til ”TV 2-alene-kort”-modellen, er især, at den er ubureaukratisk og stiller alle husstande lige. Med ”TV 2-alene-kort”-modellen ville ca. 1/3 af det provenu, som selskabet kunne få ind ved brugerbetaling, således gå til bl.a. kontrol af og administration med ordningen. Modellen er derfor billigere at administrere for TV 2 og giver derfor mulighed for, at TV 2 kan tilbydes til distributørerne til en lavere pris. Samtidig stiller modellen tv-distributørerne lige i forhold til distribution af TV 2. Endelig undgår tv-distributører på det danske marked med den nye model at bruge ressourcer på at medvirke til TV 2/DANMARK A/S’ udførelse af kontrol med ”TV 2-alene-kortene”. TV 2/DANMARK A/S har oplyst, at man med den nye løsning forventer at lægge sig på et 2012-prisniveau for TV 2 på 10-12 kr. pr. abonnement pr. måned ekskl. moms og eventuel distributøravance (i forhold til distributørerne).

I tilknytning til den nye aftale har distributøren BOXER TV A/S over for Kulturministeriet tilkendegivet, at selskabet er indstillet på at tilbyde TV 2 som a la carte-kanal. Det vil således blive muligt at modtage TV 2 som eneste betalings-tv-kanal, hvis man ønsker det.
De regionale TV 2-virksomheders nyhedsudsendelser bevares som en del af TV 2s sendeflade, og de vil også blive (parallel)udsendt på den nye regionale ”free-to-air”-kanal, der bliver etableret i 2012.

Den ændrede model for gennemførelse af abonnementsbetaling kræver godkendelse af EU-Kommissionen, idet modellen indgår som en del af den omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK A/S, som for tiden er under behandling i Kommissionen."


Stor tilfredshed med aftalen på TV 2

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, er meget tilfreds med dagens politiske aftale

"En hovedkanal med store public service-forpligtelser kan ikke længere finansieres alene af konjunkturfølsomme reklameindtægter, der i løbet af ét år kan falde med over 300 millioner kroner, som vi oplevede fra 2008 til 2009. Jeg er meget glad for, at der er bred politisk opbakning til en løsning, så TV 2s hovedkanal fortsat kan tilbyde seerne et varieret programudbud i høj kvalitet," siger Merete Eldrup iflg. en pressemeddelelse fra TV 2.

Fra etableringen i 1988 og frem til 2004 modtog TV 2s hovedkanal licensmidler i mindre omfang. Licensen til TV 2 stoppede i sommeren 2004, og siden da har TV 2/Danmark alene været finansieret af reklamer.

I januar 2009 blev det besluttet at indføre abonnementsbetaling for at sikre TV 2 en langsigtet, holdbar forretningsmodel.

"Den rene model for betaling for TV 2, som nu er vedtaget, stiller alle husstande lige, og samtidig kan betalingen til TV 2s hovedkanal holdes på et meget beskedent og konkurrencedygtigt niveau. Det er en væsentligt bedre model end 'TV 2-alene-kortet', som i teorien lød god, men som i praksis ville blive meget dyr og administrativt tung. TV 2 vil arbejde intensivt på at sikre, at flest mulige danskere vælger at tegne TV 2-abonnement fra 2012," slutter Merete Eldrup.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002