Kontakt os


 

DRs spareplan effektueret
Mandag 30. august 2010
Af Karsten Jensen
 
DR har mandag været nødsaget til at nedlægge en række stillinger. Det sker som en konsekvens af den politiske medieaftale for 2011-2014, og de økonomiske besparelser, som DR i den forbindelse er blevet stillet overfor.
67 medarbejdere har fået besked om, at DR står over for at skulle afskedige dem. Endvidere har DR indgået fratrædelsesaftaler med yderligere 37 medarbejdere.

I forbindelse med spareplanen, har en række medarbejdere desuden fået tilbud om overflytning til andre stillinger og ud over dette, så har DR søgt at afbøde konsekvenserne af spareplan gennem såvel omplaceringer som nedlæggelse af vakante stillinger, som ikke bliver genbesat.

Stillingsnedlæggelserne i DRs organisation rammer bredt på tværs af afdelinger og direktørområder, og er et udtryk for en den udmøntning af medieaftalens konsekvenser, som man i DRs ledelse har arbejdet på siden medieaftalens indgåelse i maj måned.

”Det er en meget kedelig dag for DR, hvor vi må sige farvel til en lang række af vores dygtige medarbejdere. Men vi står i en situation, hvor vi bliver nødt til at forholde os til nye økonomiske rammer for de kommende fire år, og derfor er det desværre uundgåeligt,” siger DRs generaldirektør Kenneth Plummer, der fortsætter:

”En dag som denne er aldrig rar. Der findes ikke nogen god måde at gøre det på. Men vi har gjort alt, hvad vi kan, for at forløbet for medarbejderne blev så ordentligt og værdigt som overhovedet muligt."


DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen udtaler:
”Bestyrelsen har tidligere behandlet og godkendt den spareplan som nu udmøntes i DR, så jeg bakker naturligvis op om planen. Det er en kedelig situation for DR, men desværre er tilpasningerne af organisationen nødvendige, hvis vi fortsat skal have balance i økonomien.”

I den aktuelle sparerunde har DR gjort aktiv brug af en række afbødeforanstaltninger, herunder omplaceringer, fratrædelsesordninger og nedlæggelse af ubesatte stillinger, og dermed er det lykkedes at nedbringe antallet af afskedigelser.

DR vil, ifølge generaldirektøren, fortsat gøre alt for at løfte sin opgave med at levere public service-indhold af høj kvalitet til danskerne - både på radio, tv og web. Men det vil ske med færre medarbejdere end i dag.

”Vi har hele tiden bestræbt os på, at konsekvenserne for seere, lyttere og brugere bliver så små som overhovedet muligt. Det ændrer dog ikke på, at nogle programmer vil lukke, andre vil flytte sendetidspunkt eller kanal, mens endnu andre vil blive ændret i deres nuværende form,” siger Kenneth Plummer.

Blandt de kanaler og programmer som bliver påvirket af besparelserne er 'Deadline 17' på DR2, underholdningsprogrammet 'Talent', som sendes for sidste gang i år på DR1 samt 'Forsvundne danskere', som bliver sendt for sidste gang i 2011.Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002