Kontakt os


 

DR vil have dansk medieindhold styrket
Fredag 13. november 2009
Af Stig Hartvig Nielsen
 
DR har i dag offentliggjort institutionens anbefalinger forud for arbejdet med et nyt medieforlig for 2011-2014. DR anbefaler bl.a. et tættere samarbejde om deling af public service-indhold, lukning af FM-båndet og en styrkelse af DRs nyhedsdækning - især for de unge.
DR anbefaler:
- Mere åbenhed og et tættere samarbejde om deling af public service-indhold.
- Et mere mangfoldigt radiomarked.
- En fremtidssikring af dansk public service, som blandt andet omfatter nye teknologiinvesteringer og en styrkelse af DRs nyhedsdækning.
- At der sættes en stopper for den fortsatte udhuling af licensen.

De danske medier er i disse år under stigende pres, og de bliver til stadighed udfordret af internationale aktører, som bejler til danskernes opmærksomhed, skriver DR i en pressemeddelelse i dag.

De største udfordringer kan sammenfattes som tre hoved-tendenser: En markant stigende international konkurrence, et fragmenteret mediemarked med flere og flere medietilbud og en accelererende teknologisk udvikling.

"DR og dansk public service-indhold bliver presset af kapitalstærke internationale mediekoncerner. Der kommer stadig mere udenlandsk indhold i de danske stuer, og vi har endnu kun set toppen af isbjerget. Derfor er det bydende nødvendigt at sikre dansk public service-indhold i fremtiden," udtaler DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen, og tilføjer:

"Der er behov for at styrke det indhold, som tager afsæt i danske værdier, kultur og sprog. Vi har brug for indhold, som vi kan samles om, og som giver baggrund og dansk perspektiv på en stadig hurtigere strøm af internationale nyheder og underholdning. Derfor er det afgørende, at danske medier sikres nogle rammebetingelser, der gør det muligt at begå sig i den globale medieverden."

På den baggrund ønsker DR et mere åbent DR, der skal arbejde tættere sammen med andre aktører inden for kultur, medier og videnskab.

Et centralt punkt i DRs udspil handler om nyhedsdækningen, som DR vil styrke.

DR mener, at der er et stigende behov for uafhængige og troværdige nyheder. Nyheder, som ikke henvender sig til bestemte segmenter eller målgrupper, men når ud til alle danskere - både unge og gamle, og ikke kun de vellønnede og veluddannede. DR ønsker at skabe bedre regionale nyheder, nyheder målrettet de unge samt en styrket udlandsdækning med et klart dansk perspektiv.

De regionale nyheder bør styrkes, hedder det videre fra DR. Helt konkret ønsker DR at styrke bemandingen og etablere basale tv-faciliteter i alle 11 distrikter.

DR vil skabe nyheder til de unge. Det skal ske ved at DR etablerer en særlig nyhedsredaktion - en redaktion, som leverer ungdomsstof til alle relevante programmer og platforme.

DR ønsker at styrke den internationale dækning. Det skal ske ved at DR etablerer et fleksibelt netværk af korrespondenter, som i kortere eller længere perioder kan formidle nyheder fra verdens brændpunkter.

Endelig lægger DR vægt på, at der ikke sker en udhulning af licens. DR ønsker, at licensen fra 2011 bliver tilpasset, så den svarer til det niveau, som licensen ville have haft, hvis den havde fulgt pris- og lønudviklingen.

Udhulningen svarer iflg. DR til, at DR går glip af 170 mio. kr. i 2010, og derfor ønsker DR årligt 170 kr. mere i licens fra og med 2011.


Hele DRs medieudspil kan læses her:
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D0F84992-F0E6-4107-A2B2-72B6F35B42D4/1599049/ef452dc17.pdf


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002