Kontakt os


 

Nye regler om fordeling i fællesantenneanlæg
Fredag 30. oktober 2009
Af Karsten Jensen
 
Kulturministeriet har udsendt en bekendtgørelse om hvilke tv-programmer fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele i anlæggene, dvs. de såkaldte ”must carry”-forpligtelser.
Det fremgår af den nye bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. november 2009 samtidig med, at der slukkes for de analoge tv-signaler, at fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele DR1, DR 2 og – indtil der indføres abonnementsbetaling for kanalen – TV 2.

Såfremt fordelingen af programmer finder sted i pakker, skal der være mulighed for at købe en pakke, som enten alene indeholder DR1, DR2 og TV 2, eller som indeholder disse programmer og ikke samtidig indeholder betalings-tv-programmer, som koster den enkelte tilsluttede husstand mere end 30 kr. pr. måned pr. kanal.

Reglerne i bekendtgørelsen har været drøftet i kredsen af partier bag medieaftalen for 2007-2010. Der var i ordførerkredsen en forventning om, at grundpakkerne - trods muligheden for at inkludere betalings-tv-kanaler, som koster mindre end 30 kr. – fortsat vil være billige for de tilsluttede husstande.

Der var endvidere en forventning om, at omfanget af fordelingen af tv-kanaler fra vores nabolande i grundpakkerne ikke ændrer sig afgørende. Adgangen til disse kanaler både fremmer den fælles sprogforståelse og adgangen til vigtig information om vore nabolande.

Hidtil har der – selvom det aldrig har været et egentligt krav – været programmer fra Sverige, Norge og Tyskland i grundpakkerne.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002