Kontakt os


 

Viasat fjerner pakke-pres på antenneforeninger
Tirsdag 29. september 2009
Af Karsten Jensen
 
Antenneforeningerne får nu fri mulighed for at pakketere Viasats TV3- kanaler. Tv-distributøren har ændret sine vilkår, hvilket betyder, at foreningerne selv kan afgøre, hvordan kanalerne skal udbydes til deres medlemmer. Forenede Danske Antenneanlæg, FDA, glædes over initiativet.
Viasats betingelser for pakketering af TV-kanaler har skabt uoverensstemmelser mellem tv-distributøren og FDA. I morgen træffer Konkurrencerådet afgørelse i sagen, om vilkårene er i strid med konkurrenceloven. Viasat har uafhængigt af afgørelsen ændret sine betingelser for distribution af TV3-kanalerne til landets antenneforeninger. Det betyder, at antenneforeningerne fremover kan placere kanalerne, som de ønsker. Dermed kan antenneforeningerne altså fremover egenrådigt bestemme om Viasat-kanalerne skal inkluderes i eksempelvis grund-, mellem-, eller fuldpakker.

"Uanset Konkurrencerådets afgørelse ønsker Viasat et godt samarbejde med FDA og antenneforeningerne. Viasat har af den grund valgt at ændre sine betingelser for distribution af tv-kanaler til antenneforeningerne. I den forbindelse har vi haft en konstruktiv dialog med FDA, som jeg håber, vi kan holde fast i fremover," siger adm. direktør for Viasat, Kim Poder.

FDA’s formand, Poul Juul, er meget glad for Viasats nye initiativ, som FDA har arbejdet på at få gennemført:

"Sagen om pakketeringsvilkårene har i mange år været højt på dagsordenen hos FDA og har vanskeliggjort samarbejdet med Viasat. Siden marts 2009 har der været ført en række forhandlinger og drøftelser mellem Viasats og FDA’s ledelser, og disse møder har hos begge parter skabt en dybere forståelse for hinandens behov og ønsker. FDA glæder sig på den baggrund over, at Viasat nu ændrer sine vilkår, så FDA’s medlemsforeninger frit kan vælge at pakketere TV3-kanalerne, som de ønsker. FDA glæder sig også over, at det i processen er lykkedes at opnå enighed mellem parterne om fremtidige samarbejdsformer samt aftaler om håndtering af uenighed og konflikter, som måtte opstå i fremtiden".

De antenneforeninger, som har en aftale med Viasat, modtager i løbet af ugen de nye betingelser. Foreningerne kan nu overveje, om de ønsker at holde fast i den nuværende placering af tv-kanaler eller vælge at placere dem i en anden pakke. Prisen for kanalerne vil dog afhænge af, hvilken pakke kanalerne placeres i.


Viasat:
Viasat har siden 1987 distribueret sine tv-kanaler til ca. 3000 af landets antenneforeninger. Det drejer sig primært om tv-kanalerne TV3, TV3+ og TV3 Puls men dækker også 42 andre - både egne og tredjepartskanaler.

FDA – Forenede Danske Antenneanlæg:
FDA, Forenede Danske Antenneanlæg, er en demokratisk ledet interesseorganisation for ca. 350 brugerejede antenneanlæg. Antenneanlæggene har tilsammen ca. 350.000 tilslutninger og repræsenterer ca. en million danske brugere. Antenneanlæggene leverer tv- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til antenneanlæggenes medlemmer.ANNONCE:

Få 2 spændende Disneybøger+2 cd’er samt en flot Disney rygsæk for kun 39 kr. +porto – klik her!
Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002