Kontakt os


 

Overskud i TV 2’s første halvår
Fredag 28. august 2009
Af Karsten Jensen
 
TV 2’s bestyrelse har i går godkendt halvårsregnskabet for TV 2 Danmark A/S, der viser et overskud før skat på 37 millioner kr.
Resultatet er sammensat af et underskud før skat på 140 millioner kr. på hovedkanalen, mens TV 2s nichekanaler og øvrige aktiviteter bidrager med et overskud før skat på 177 millioner kr.

Halvårsresultatet viser, at TV 2’s økonomi er forværret. Hovedkanalens underskud før skat på 140 millioner kr. er mere end fordoblet i forhold til første halvår 2008, hvor underskuddet på hovedkanalen var 67 millioner kr. TV 2’s nichekanaler og øvrige aktiviteter bidrager omvendt med et overskud før skat på 177 millioner kr. mod 85 millioner kr.

”Vi er naturligvis tilfredse med, at halvårsresultatet viser overskud, for det betyder bl.a., at arbejdet med at reducere vores omkostninger virker efter planen. Faldet i reklameindtægterne rammer hovedkanalen hårdest, og resultatet dækker over en skævvridning i TV 2’s økonomi. Hovedkanalens store underskud er klart utilfredsstillende og med til at understrege virksomhedens usunde forretningsmodel, men vi er omvendt tilfredse med indtjeningen på nichekanalerne,” siger TV 2’s administrerende direktør, Merete Eldrup.

Reklameomsætningen udgør 599 millioner kr. og er faldet med 21,1 procent svarende til 160 millioner kr., og TV 2’s hovedkanal er fortsat under pres med et faldende reklamemarked, øget konkurrence og fald i seertal. TV 2 er – på lige fod med andre hovedkanaler – udsat for en langvarig strukturel nedgang og realiserede i første halvår 2009 et fald i kommerciel seerandel på 2,4 procentpoint, og hovedkanalen forventes fortsat at give store og underskud, indtil abonnementsbetalingen til TV 2 indføres.

”Vi har netop holdt møde med repræsentanter for EU-Kommissionen og har understreget vigtigheden af, at omstruktureringsplanen for TV 2 bliver godkendt. Abonnementsbetalingen er afgørende for en hovedkanal, som udelukkende lever af reklamer,” siger Merete Eldrup.

Resultatet før skat på 37 millioner kr. er forbedret med 111 millioner kr. i forhold til første halvår 2008. Ændringen skyldes omkostningsreduktioner på 198 millioner kr., øget abonnementsomsætning på 73 millioner kr. og en faldende reklameomsætning på 160 millioner kr.

Forventninger til årsresultatet for 2009 er uændrede. I forhold til 2008 forventes et væsentligt større underskud på hovedkanalen og et større overskud på nichekanalerne. Resultatet er meget afhængigt af udviklingen i reklamemarkedet.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002