Kontakt os


 

Vækkelsesprædikanter går målrettet efter sendetid på digitalt tv
Tirsdag 21. juli 2009
Af Eric Larsen
 
Over 300 har søgt om at måtte sende regionalt eller landsdækkende idébaseret eller lokalt tv på den kommende kanal, der stilles til rådighed på det digitale sendenet. Mindst 50 af ansøgningerne kommer fra kredse af missionerende frikirkefolk, der på kryds og tværs af hinandens menigheder nu prøver at få så mange støtteberettigede tv-stationer i luften som muligt.

Den Helsingør-baserede tv-prædikant Erling Ilsøe var i forvejen indehaver af en uofficiel danmarksrekord med 41 tildelte sendetilladelser til sit netværk af DKNET-TV-stationer, der indtil 1.november sender på en række DR2- og SBS 6-sendere i formiddagstimerne (se www.dknet-tv.dk ).

Men med den nye lokal-tv-struktur inddeles landet i 8 områder efter de nuværende TV 2-regioner. Hertil kommer muligheden for at få del i de 3 timers landsdækkende 'lokalt tv', der skal udsendes i alle regioner. DKNET-TV stationerne har dog ikke nøjedes med at indsende én ansøgning pr. område, men har ladet de fleste af de nuværende sendetilladelser indsende hver deres ansøgning, men nu med en ny målgruppe. Således er der indkommet 2-3 DKNET-TV ansøgninger pr. område. F.eks. i TV Midt/Vest-området, hvor DKNET-TV Herning søger om fremover at sende som ”DKN Helse”, søsterstationen fra Struer vil hedde ”DKN Etnic” mens stationen fra Holstebro vil hedde ”DKN Senior”. I alt har DKNET-stationerne indsendt 22 ansøgninger til de 8 områder, men de har fælles sekretariat i Helsingør.

Går man listen over indkomne ansøgninger igennem, dukker også en 'Glory TV' op. Domænet www.glorytv.dk er allerede registreret; det indehaves af Gloryline i Helsingborg i Sverige, bedre kendt som 'Nordisk TV Mission'. På deres hjemmeside www.nordisktvmission.org skriver de, at de i Danmark driver DKNET-TV i samarbejde med en række lokale organisationer. Formand for og grundlægger af Gloryline er i øvrigt en Tommy Josefsson, som hos DK-Hostmaster står opført som indehaver af domænenavnet dknet-tv.dk. Glory TV har i alt indsendt 8 ansøgninger.

En stak andre ansøgninger kommer fra TOP-TV, som også har hjemme i Helsingør. En Google-søgning på deres postboks bringer denne side frem: www.carolkrogstrup.com . Kigger man under 'Events', kan man se, at Erling Ilsøe er med i bekendtskabskredsen. På siden har Carol Krogstrup sin egen net-tv station MORE2LIFE TV – dette navn har TOP-TV ansøgt om at måtte sende under. Det er i øvrigt også navnet på en række amerikanske programmer, der udsendes på kristne tv-stationer i bl.a. USA. Udsendelserne har fokus på at give teenagere "den rette vinkel på livets store spørgsmål." Søger man videre efter disse på nettet havner man bl.a. på www.newlifesolutions.org og www.m2l.org , hvor det står klart, at abortmodstand står højt på de amerikanske produceres agenda. TOP-TV / MORE2LIFE TV har søgt om sendetilladelse i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland.

Københavns Bibeltrænings Center, KBC, er også med i jagten på sendetid. Man vil både sende landsdækkende og have sendetid i Hovedstadsområdet. Læser man på www.kbc.dk ser man, at deres grundlægger og pastor er Jens Garnfeldt. Selv om KBC nu vil sende tv, forhindrer det ham ikke i også at søge om sendetilladelse til sit eget private missions-tv, JGM-TV, der ligeledes ønsker at sende både landsdækkende og i Hovedstadsområdet. Jens Garnfeldt og Erling Ilsøe kommer næppe til at se hinanden som konkurrenter, idet de begge har faste udsendelser på flere af Nordisk TV Missions tv-kanaler, bl.a. Erling Ilsøes danske 24-timers kanal, samt norske NorNet og svenske CityNet.

Ved et forunderligt navnesammenfald viser det sig, at en Michael Garnfeldt har samme vision, og derfor har søgt om at måtte sende både landsdækkende og i Hovedstaden under navnet '24/7 Purity Media & Broadcasting'. En Google-søgning finder ham som vært for live-tv hos vækkelsesorganisationen Evangelist: http://www.evangelist.dk/index.php/da/media

Og så er der TV7, ligeledes baseret i Helsingør, som har søgt om sendetilladelse i alle 8 regioner. Det er Helsingør Frikirke, som har udsendt TV7 på den lokale sendemast i byen i flere år, som nu udvider til at ville sende i hele landet. Man kan læse mere om TV7 under 'aktiviteter' på www.helsingorfrikirke.dk .

Helsingør Frikirke er ifølge www.evangeliskalliance.dk med i et samarbejde med bl.a. Pinsekirken. Det bringer os frem til UCB Danmark (United Christian Broadcasters, www.ucb.dk ), der med rødder i Pinsekirken driver en række radiostationer rundt om i landet. UCB fik enkelte tv-sendetilladelser sidst der blev udbudt lokal sendetid. De vil nu for alvor med på tv-vognen, da man har søgt om sendetid både som landsdækkende station og i 5 lokale områder – udover, at Per Nielsen fra UCB i forvejen står bag tv-stationen Airport TV (www.airport-tv.dk ).

Til sidst skal omtales den Københavnske KKR/TV (www.kkr-tv.dk ), der som den første lokal-tv station i Hovedstaden brød DRs monopol på tv til Københavnerne i 1984. Her har man også rødder i Pinsebevægelsen. Man ønsker at fortsætte med at have lokal sendetid i Hovedstadsområdet, både under eget navn og med de hidtidige aflægger-sendetilladelser Canal International (www.canalinternational.dk ) og Station Livskunst (www.tv-livskunst.dk ).

Men som noget nyt vil KKR/TV i samarbejde med Den Kristne Producent-Komité også sende landsdækkende tv, under navnet 'Familie TV'. Samarbejdet dækker over, at programmer fra en lang række andre kristne lokale tv-stationer vil blive vist (eller måske rettere, genudsendt) på Familie TV. Dette projekt kører allerede som web-tv, og man kan se med på www.familietv.dk .

Styrelsen for Bibliotek og Medier kommer på hårdt arbejde med at vurdere de indkomne ansøgninger om sendetilladelse i den kommende tid. Hvem der får sendetilladelse offentliggøres i begyndelsen af september.


Foto: Forbøn hos Evangelist


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002