Kontakt os


 

Pressenævnet kritiserer TV 2's forbrugerprogram 'Basta'
Tirsdag 30. juni 2009
Af Karsten Jensen
 
Pressenævnet rejser nu kritik af TV 2 for ikke at omtale landsrettens vurdering af bevisproblematikken i nogle parkeringsafgiftssager. Vurderingen var væsentlig i relation til udsendelsen.
Østre Landsret afsagde den 8. januar 2009 kendelse i fire parkeringsafgiftssager, der var afgjort af fogedretten i første instans og indbragt for landsretten.

Landsretten udtalte i alle fire sager, at de kommunale parkeringsvagter er særligt uddannet til deres arbejde, og at der derfor er en formodning for, at de udøver deres forvaltningsmyndighed som parkeringsvagter i overensstemmelse med den udarbejdede vejlednings bestemmelser herom.

Denne udtalelse må anses for at være væsentlig i relation til den bevisproblematik, udsendelsen beskæftigede sig med, oplyser Pressenævnet.

I forbrugerprogrammet ’Basta’ den 8. januar 2009 kl. 20.50 blev det imidlertid alene oplyst, at kommunen havde indkæret fogedrettens kendelser, ligesom udfaldet af fogedrettens kendelser blev refereret.

Pressenævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke – i udsendelsen den 8. januar 2009 eller i umiddelbar tilknytning til udsendelsen – at have omtalt landsrettens vurdering af bevisproblematikken i de afgjorte sager. Nævnet udtaler sin kritik af TV 2.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at TV 2, som var bekendt med, at landsretten havde behandlet kæresagerne, kunne og burde have undersøgt, om landsretten havde truffet afgørelse i sagerne forud for, at ’Basta’-udsendelsen blev bragt den 8. januar 2009 om aftenen.

I medfør af medieansvarsloven §49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre et kendelsesresume.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002