">Kontakt os


 

USA: Bandeord på tv straffes med bøde
Torsdag 30. april 2009
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Højesteret i USA har i en kendelse slået fast, at det er i orden at straffe tv-selskaber med bøder, hvis de videresender bandeord som fx "fuck" ud til seerne. Højesteret omgør dermed en beslutning fra en appeldomstol.

Af kendelsen fra Højesteret fremgår det iflg. Politiken at FCC gjorde det rigtige ved at indføre en skrap politik gående ud på at slå ned på "vulgær sprogsprog" og at straffe hver eneste lille overtrædelse med en bøde.

Højesteret slår fast, at FCC's praksis, der har været i brug siden 2004, hverken er "vilkårlig eller lunefuld".

Beslutningen gælder fortsat ikke kabel-tv - og altså kun jordbaserede tv-udsendelser.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002