Kontakt os


 

TV 2s public service-redegørelse 2008 klar
Onsdag 29. april 2009
Af Stig Hartvig Nielsen
 
TV 2s public service-redegørelse for 2008 foreligger nu. Redegørelsen er udvidet på flere områder i forhold til tidligere, men kan denne gang kun læses på nettet.
TV 2|Danmark A/S’ public service-redegørelse for året 2008 er nu offentliggjort, og heri kan man bl.a. læse om, hvordan TV 2 opfyldte de krav, som stilles til virksomheden i indeværende medieforligsperiode 2007-2010.

I redegørelsens skriver bestyrelsesformand Lars Liebst og administrerende direktør Merete Eldrup, at "TV 2 er det vigtigste mødested til at skabe fælles kulturelle referencer, udforske, forstå og debattere samfundet og det at være dansker" – og fortsætter:

"Hver gang vi lykkes, er det fordi vi lykkes med at skabe et fællesskab. Derfor er den formulerede mission for TV 2: Danmarks største fællesskab. TV 2 er en kommercielt finansieret public service-kanal. Vi lever af store seertal. Samtidig er vi her for at gøre en forskel, og vi har noget på hjerte. Det er den dynamik, der gør TV 2 til noget særligt", skriver Lars Liebst og Merete Eldrup.

Public service-redegørelsen indeholder oplysninger om bl.a. nyheder, dansk drama, børne-tv, tekstning og tegnsprogstolkning, programfladen og seernes brug og vurdering af denne, dækning af kultur, dialogen med seerne og med lytter- og seerorganisationerne mv.

Public service-redegørelsen for 2008 er udvidet på nogle punkter i forhold til de foregående år. Som følge af ansættelsen af seernes redaktør pr. 1. juli 2008 indeholder dette års redegørelse et længere afsnit om det arbejde, som seernes redaktør har udført i 2. halvår 2008, og af samme grund er afsnittene om kontakten med seerne uddybet.

Efter ønske fra deltagerne i de to årlige dialogmøder mellem TV 2 og lytter- og seerorganisationerne er også kapitlet om dialogmøderne med organisationerne væsentligt udvidet.

TV 2 har i år valgt også at tilføje et særligt kapitel om sms-afstemninger – et emne, som i 2008 gav anledning til stor debat og mange avisartikler. I redegørelsen gennemgås fakta og myter om dette emne.

Som noget nyt udkommer årets public service-redegørelse ikke i trykt form, men kun på nettet.

Redegørelsen kan læses her:
http://www.e-mergency.dk/xchange/tv2/098674_TV2publicservice08_10.pdf


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002