Kontakt os


 

Digital overgang på rette spor
Torsdag 26. februar 2009
Af Karsten Jensen
 
Den første officielle måling for overgangen fra analog til jordbaseret digitalt tv viser, at konverteringen er på rette spor. Efter lanceringen af den offentlige kampagneindsats, er befolkningens opmærksomhed og viden på væsentligste områder på et lovende niveau i forhold til slukningen af det analoge tv-signal i Danmark den 31. oktober i år.
I Danmark varetages konverteringsopgaven af Sekretariatet for Det Nye Tv-signal. Sekretariatet er et offentligt finansieret organ, der sidste år fik tildelt oplysningsopgaven af Radio- og tv-nævnet. Sekretariatet måles løbende på indikatorer, der afdækker kampagnens fremdrift i forhold til de politiske målsætninger for konverteringen. Det er resultatet af den første måling, der nu foreligger, og billedet er udpræget positivt.

Radio- og tv-nævnets formand Christian Scherfig udtrykker tilfredshed med målingens resultater.

”Det er naturligvis tilfredsstillende, at alle nøgletal er væsentlig højere, end vi har planlagt. Det er særligt positivt, at vi kan konstatere en væsentlig udvikling i disse tal siden kampagnens start i oktober 2008 til januar 2009. Selvom vi stadig er i kampagnens tidlige fase, kan vi konstatere, at 81 pct. af alle husstande allerede nu er opmærksomme på slukningen af det analoge signal, hvor niveauet i oktober sidste år kun var 62 %. Den samme udvikling er udtrykt i, hvorvidt husstandene præcist ved, om de er berørt eller ej af omlægningen. Endelig kan hele 92 pct af de berørte uhjulpet fortælle, hvad de skal gøre for at undgå sort skærm,” udtaler Christian Scherfig.

Christian Scherfig er samtidig opmærksom på, at der stadig er mange store udfordringer forude, før end alle målsætninger er opnået. Den vigtigste målsætning for konverteringen er at sikre, at alle husstande stadig kan se tv efter den 31. oktober. På nuværende tidspunkt er det kun 13 pct af kampagnens målgruppe, der har sikret deres fremtidige tv-modtagelse.

”Det er her, vi frem til slukningstidspunktet gerne skulle se en udvikling. Alle erfaringer viser imidlertid, at husholdningerne venter til meget sent i forløbet med at træffe en beslutning, og vi har ikke forventet at det skulle være anderledes i Danmark. Vi har dog på baggrund af denne måling grund til at tro, at vi kommer i mål, men det kræver at Sekretariatet for det nye tv-signal formår at øge kendskabet yderligere og hjælpe særligt de lidt mindre teknologistærke med at få gjort det nødvendige. Det kommer næste måling i september til at give svar på,” fortæller Christian Scherfig.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002