Kontakt os


 

TV 2’s spareplan vedtaget – SBS overtager radioen
Mandag 28. april 2008
Af Karsten Jensen
 
Bestyrelsen for TV 2 Danmark A/S har på et møde i dag godkendt en spareplan på 200 mio. kr. Besparelserne betyder afskedigelse af 136 medarbejdere, et muligt samarbejde omkring TV 2 Radio og et skarpere fokus på kerneforretningen.
Baggrunden for spareplanen er et utilfredsstillende resultat for 2007, nye omkostningstunge aktiviteter og vigende indtægter i årets første måneder samt forventninger om et underskud i 2008. Målet med besparelserne er at skabe ro i koncernen og sikre økonomisk grundlag for en fortsat udvikling af TV 2.

I alt nedlægges 205 stillinger på TV 2, men via ubesatte stillinger og frivillige fratrædelser er antallet af afskedigelser nede på 136 medarbejdere. Af disse vedrører 56 TV 2 Radio, hvor alle medarbejdere i første omgang afskediges. TV 2 har i dag ca. 1100 ansatte.

”Det er trist for TV 2, at vi nu må sige farvel til 136 dygtige kolleger. Vi takker dem for deres indsats, men må også erkende, at spareplanen er uundgåelig. TV 2 står i en økonomisk vanskelig situation, hvor store investeringer kombineret med svigtende indtægter betyder, at vi må være realistiske og lave en tilpasning af vores aktiviteter,” siger TV 2’s administrerende direktør, Merete Eldrup.

”TV 2 skal være en sund og overskudsgivende virksomhed. Spareplanen er et stort skridt i den rigtige retning, og jeg ser frem til sammen med TV 2s direktion at få virksomheden på ret kurs igen. TV 2 Radio har i de seneste måneder været en stor udfordring, hvor vi har forhandlet med flere parter, og vi er tilfredse med det foreløbige resultat,” siger TV 2’s bestyrelsesformand, Lars Liebst.

TV 2 har i forbindelse med TV 2 Radio indgået en såkaldt hensigtserklæring om et samarbejde med SBS Broadcast Danmark A/S, der som sagt driver radiokanalerne The Voice og Radio City samt tv-kanalerne The Voice TV, Kanal 4 og Kanal 5.

De to parter undersøger muligheden for at stifte et nyt, fælles radioselskab, hvor TV 2 vil være minoritetsaktionær og indskyde relevante aktiver og passiver samt programtilladelsen, mens SBS vil finansiere selskabets driftsaktiviteter og have det daglige ansvar.

Parterne vil i de kommende måneder konkretisere grundlaget for samarbejdet. En endelig aftale mellem TV 2 og SBS vil være betinget af godkendelse af selskabernes respektive beslutningsorganer og af Radio- og tv-nævnet og relevante konkurrencemyndigheder, og indtil da kører TV 2 Radio videre.

”TV 2 Radio har levet en omtumlet tilværelse, og medarbejderne har ufortrødent lavet god radio imens. Desværre har reklameindtægterne ikke levet op til de høje forventninger, og
TV 2 Radio belaster regnskabet negativt. Vi håber nu, at radioen i et muligt samarbejde med SBS kan leve videre i en ny form,” siger Merete Eldrup.

New Bizz Areas lukker som separat forretningsenhed, og mens nogle af aktiviteterne afvikles, flytter TV 2 Forlag, arbejdet med merchandiseprodukter og indoor-tv til salgsafdelingen. Disse enheder vil blive integreret i det traditionelle tv-salgsarbejde og vil således fremover blive styrket yderligere.

Spareplanen påvirker alle dele af virksomheden TV 2, men programbudgettet forbliver uændret. Der vil fremover være ekstra fokus på programmerne, og indholdet på tv-skærmen skal fortsat være relevant for seerne og skabe fællesskab og begejstring.

Den vedtagne spareplan ændrer ikke på forventningerne til et underskud på 120-140 mio. kr. før skat i 2008.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002