Kontakt os


 

UK: BBC suspenderer quizzer og telefonafstemninger
Tirsdag 24. juli 2007
Af Knud Hyllested
 
Afsløring af flere tilfælde af snyd og aftalt spil hos såvel BBC som de kommercielle selskaber med en bøde på 50.000 pund til følge har fået BBC’s generaldirektør, Mark Thompson, til omgående at stoppe såvel quiz som telefonafstemninger i både radio og tv.
Det britiske modstykke til Mediesekretariatet, Ofcom, har efter en undersøgelse givet BBC en bøde på 50.000 pund for i seks tilfælde at have faket en quiz eller telefonafstemning, bl.a. i det kendte børneprogram 'Blue Peter'. I programmet ringede 40.000 børn ind til mobil takst + tillæg for at være med i en konkurrence. En teknisk fejl forhindrede, at en vinder kom igennem og for at redde programmet, fandt man en tilfældig pige blandt publikum, der fik det korrekte svar udleveret, gav hende en telefon og instruerede hende i at sige, at hun ringede fra London. Den snarrådige producer var tilmed blevet rost af sin chef for ”keeping the show on the road.”

I andre tilfælde er et medlem af produktionsstaben eller en bekendt gået ind og givet sig ud for at være lytter, hvis det har knebet med hurtige, korrekte besvarelser til stillede spørgsmål fra de rigtige lyttere og seere.

Det er de seneste tilfælde i flere afsløringer gennem de sidste to år, hvor britiske radio- og tv-stationer er blevet taget i at have ”programmeret” udfald af quizzer og i at have ”tilrettet” afstemninger, således at de, der måtte have ringet i den tro, at de deltog, i virkeligheden ikke var med til ret meget andet end at betale SMS-takst. Stationerne har dog afvist, at de direkte har draget fordel af ekstra takst, men flere har måttet indrømme, at de af ”programmæssige hensyn” har grebet til ”redigering” i en konkurrence.

Ofcoms undersøgelsesudvalg finder imidlertid en sådan praksis for utilstedelig og er heller ikke overbevist om, at brug af ”premium rate phonelines” i visse tilfælde ikke har givet en vis indtægtsmæssig fordel og anser det som en skærpende omstændighed og har derfor villet statuere et eksempel.

Som følge af den forelagte bøde har BBC’s generaldirektør med øjeblikkelig virkning standset quizzer og alle telefonrelaterede konkurrencer, ind til en gennemgribende undersøgelse er gennemført, og alle medarbejdere i tilknytning til denne type programmer har været på ’kursus.’ Desuden vil flere ansvarlige redaktører blive bedt om at træde tilbage. ”Offentligheden har krav på, at kunne forvente, at BBC sætter en standard for redaktionel integritet,” fastslår generaldirektøren.
Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002