Kontakt os


 

DR's underskud i 2007 er medregnet i DR-spareplan
Torsdag 28. juni 2007
Af Karsten Jensen
 
På DR's bestyrelsesmøde den 14. juni blev der - på baggrund af DR's økonomirapport for første kvartal - vedtaget et nyt, revideret DR-budget for 2007. Budgettet indeholder et underskud på 276 millioner kroner, hvilket er 92 millioner kroner mere end i det oprindelige budget for i år.
Imidlertid betyder det ikke, at DR skal spare yderligere, end det allerede er kendt i forvejen. Det kunne man ellers tro, efter at sagen er omtalt i flere medier i dag.

”Da vi udarbejdede spareplanen, kendte vi det forventede underskud på 276 mio. kroner, og der er derfor taget højde for underskuddet i spareplanen. Så det reviderede budget ændrer ikke på DR's nuværende økonomiske situation. Med andre ord: DR skal ikke spare yderligere,” siger økonomidirektør David Hellemann.

Årsagerne til det øgede underskud er hovedsageligt en række projekter og udgifter, som var indregnet i 2006-budgettet, men som er blevet forsinket og derfor forskudt, så de i stedet belaster 2007-budgettet. Hertil kommer øgede afskrivninger på den fordyrede DR Byen.

DR har netop udsendt sin årsrapport for 2006, og her indgår det oprindelige 2007-budget med et forventet underskud på 185 mio. kroner.

”At det reviderede budget ikke indgår i DRs netop udsendte årsrapport for 2006 er rent regnskabsteknisk. Selv om det forventede større underskud i 2007 var kendt og indregnet i spareplanen, var det reviderede budget ikke godkendt af bestyrelsen, da årsrapporten blev sendt i trykken. Derfor er det det oprindelige 2007-budget, som man kan læse i årsrapporten,” siger David Hellemann


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002