Kontakt os






 

2. udbud af ledige lokal-tv-sendemuligheder
Onsdag 31. januar 2007
Af Knud Hyllested
 
Da Radio- og tv-nævnet har konstateret, at der efter det seneste udbud i efteråret 2006, fortsat er ledig sendetid på en række sendemuligheder, har Nævnet nu besluttet at sende disse i fornyet udbud.
Det nye udbud omfatter ledig tid på Kanal 23 i København, ledige timer i 'vinduer' på lokale tv-stationer, der nu indgår i SBS-Net og ledig tid på DR2-senderne for perioden frem til 31. oktober 2009.

Nævnet gør i udbudsmaterialet opmærksom på, at der i en række tilfælde p.t. ikke er ledig sendetid, men hvis det måtte vise sig, at der i løbet af udbudsperioden måtte blive tilfældet, anbefales det, at interesserede ansøgere alligevel indsender ansøgning.

Udbudsmaterialet kan ses på

http://www.mediesekretariatet.dk/bilag/udbudtv/udbudsmatkanal23_2.pdf


Funktioner

Printervenlig version








  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002