Kontakt os


 

DR frifundet i strid om krigsfoto
Onsdag 27. december 2006
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Sø- og Handelsretten i København har frifundet DRs generaldirektør Kenneth Plummer i en retssag, der handlede om DRs brug af et foto fra krigens tid, hvor en mand bliver likvideret.
Det var barnebarnet til den likviderede mand, der havde anlagt sagen, oplyser DR. Billedet forestillede teglværksformanden Gunnar Siim - set bagfra liggende livløs hen over et bord. Han blev dræbt af modstandsmanden 'Leif' - alias politibetjenten Einar Sørensen - den 29. august 1944, mens et orkester spillede op til dans på Hotel Hattenæs ved Brassø ved Silkeborg.

Barnebarnet anlagde sagen mod Kenneth Plummer og krævede godtgørelse for tort, fordi hun mente, at generaldirektøren skulle have handlet i strid med god markedsføringsskik ved at bringe billedet på tv.

Allerede inden Peter Øvig Knudsens dokumentarrække ’Med ret til at dræbe’ om krigens stikkerlikvideringer blev sendt første gang på DR2 i foråret 2004, havde barnebarnet anmodet DR om at lade være med at bringe fotoet. Hendes advokat henviste til straffelovens paragraf 264 ”om uberettiget videregivelse af billeder af en anden under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.”

DR afslog dengang at lade være med at vise fotoet, da billedet var optaget på et frit tilgængeligt sted og ikke viste Gunnar Siim under omstændigheder, der åbenbart kunne ”forlanges unddraget offentligheden”.

Anklagemyndigheden traf afgørelse om ikke at rejse påtale mod DR (og Gyldendal, der har udgivet en bog, hvor billedet bliver brugt), for overtrædelse af straffeloven. Men i stedet nedlagde barnebarnet og hendes advokat påstand om, at Kenneth Plummer - og derved DR - skulle ”undlade at fremvise programmet eller dele heraf med billede af Gunnar Siim”.

Både Kenneth Plummer og også Gyldendal påstod frifindelse, og det er de nu også blevet ved Sø- og Handelsretten.

I afgørelsen lægger dommerne blandt andet lagt til grund, at Nationalmuseet/Frihedsmuseet har tilladt, at fotografiet, der nu er over 60 år gammelt, bliver brugt i såvel bog som udsendelse. Derudover finder retten også efter en gennemgang af bogen og programmet, at fotografiet ”er anvendt på relevant og loyal måde i forhold til emnet og i det hele er dækkende for de begivenheder, som bogen og programmet på saglig og nuanceret måde fremstiller, afdækker og stiller spørgsmålstegn ved, herunder omstændighederne i forbindelse med drabet af Gunnar Siim, som også er beskrevet i andre værker om besættelsestidens historie.”

Barnebarnet er nu blevet dømt til at betale sagens omkostninger - nemlig 10.000 kroner til Kenneth Plummer og 10.000 kroner til Gyldendal.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002