Kontakt os


 

Filmforlig 2007-10 på plads
Tirsdag 31. oktober 2006
Af Karsten Jensen
 
Der er nu indgået et bredt filmforlig. Samtlige partier i Folketinget er med i forliget, der også berører DR og TV 2.
Ifølge Kulturministeriet er overskrifterne i forliget:

* Samme antal spillefilm. Det Danske Filminstitut skal fortsat støtte 80-100 spillefilm de næste fire år.

* En ny fordelingsnøgle. Fremover skal støttemidlerne fordeles med mindst 40 % til 60/40-ordningen og mindst 40 % til konsulentordningen.

* Flere indgange til filmstøtten. De to konsulenter på voksenfilmområdet og den ene konsulent på børne- og ungdomsområdet kan fremover behandle alle typer ansøgninger inden for spillefilm til både børn, unge og voksne. Det samme princip er gennemført for kort- og dokumentarfilm og Talentudviklingsordningen.

* Øget samarbejde mellem DR, TV 2 og dansk film. I Medieaftalen for 2007-2010 er fastlagt, at tv-stationerne årligt skal bidrage med i alt 145 mio. kr. til dansk film. Samtlige midler øremærkes til spillefilm, kort- og dokumentarfilm og talentudvikling.

* Talentudvikling inden for fiktion, dokumentarfilm og spil. Samarbejdet mellem DR, TV 2 og Filminstituttet om udvikling af nye talenter udvides, så det omfatter både fiktion og dokumentarfilm. Derudover etableres en ny ordning rettet mod udvikling af spil for børn.

* Fokus på dokumentarfilmen. Koncentration af støttemidlerne til dokumentarfilm. Derudover skal der formuleres en standardkontrakt for samarbejdet med tv-stationerne.

* Det lokale biografmiljø og art cinemas. Fortsat støtte til udvikling af det lokale biografmiljø og til art cinemas.

* Regional filmproduktion. Støtte fra Filminstituttet til regionale filmproduktioner på i alt 28 mio. kr. over den fireårige periode.

* Europæisk perspektiv på fremtidens filmpolitik. Støtte til ny europæisk tænketank om fremtidens filmpolitik.

* Økonomisk ramme for filmaftalen 2007-2010. I perioden 2007-2010 er der hvert år afsat ca. 500 mio. kr. til dansk film, inkl. tv-stationernes bidrag på 145 mio. kr. pr. år.

Film- og tv-branchen har rost forliget.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002