Kontakt os


 

DR’s bestyrelse ser frem til Rigsrevisionens undersøgelse
Torsdag 12. oktober 2006
Af Knud Hyllested
 
DR’s bestyrelse har på sit møde i dag drøftet håndteringen af hele sagen om DR Byen og de konstaterede budgetoverskridelser. Bestyrelsen ser nu frem til Rigsrevisionens undersøgelse og ønsker desuden sat fokus på evt. besparelsesmuligheder i byggeriets slutfase. Der udtrykkes tillid til, at direktionens handlingsplan vil sikre tilstrækkelig stram styring af det fortsatte byggeri.
DR’s bestyrelse erklærer i en 7. punkts udtalelse efter mødet, at man kun har et klart ønske, nemlig at Rigsrevisionen, nu med adgang til alle papirer, vil endevende alle forhold i forbindelse med de beslutninger, der er taget siden byggeriets start.

Rigsrevisionen skal desuden specielt sætte fokus på budgetoverskridelsen på 630 mio. kr. i perioden april til august 2006, og på om det nye budget bygger på realistiske beregninger og skøn.

Bestyrelsen finder ikke, at de risikovurderinger, der i de seneste dage er fremkommet i pressen, giver anledning til en revurdering af byggeriets økonomiske situation i forhold til de oplysninger, der hidtil har været forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen bemærker, at de i pressen frembragte interne notater har dannet grundlag for mere kvalificerede skøn og beregninger, som har været forelagt bestyrelsen. De er derfor ikke i sig selv udtryk for konstaterede eller realiserede omkostninger, der burde have givet bestyrelsen anledning til at handle anderledes.

Bestyrelsen ønsker i forbindelse med en vurdering af slutprognosen for byggeriet, at der sættes fokus på evt. besparelsesmuligheder i byggeriets slutfase og ønsker desuden et overblik over yderligere risici.

Bestyrelsen udtrykker fuld tillid til, at den fremadrettede handlingsplan, som bestyrelsen har fået forelagt af direktionen, udviser en tilstrækkelig stram styring af projektet i byggeriets slutfase, og at denne handlingsplan giver bestyrelsen den fornødne mulighed for at følge op. Bestyrelsen bemærker i den forbindelse, at DR’s byggeorganisation nu bliver yderligere forstærket med en ekspert i bygherrerådgivning, der skal refere direkte til generaldirektøren med henblik på at granske byggeriets budget og tidsplan og yde bistand i det opfølgende arbejde. DR Byens projektdirektør Kjeld Boye Møller har siden 7. sept. refereret direkte til generaldirektøren, ligesom byggeprojektet er blevet et fast punkt på direktionens og bestyrelsens møder.

Bestyrelsen forsikrer afslutningsvis, at den naturligvis vil leve op til den af kulturministeren ønskede opgørelse over den samlede økonomi ved udflytningen til DR Byen, og den redegørelse, ministeren har ønsket om konsekvenserne for programvirksomhederne, ligesom den vil arbejde målrettet for, at budgetoverskridelserne mindst muligt vil komme til at påvirke programudbuddet.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002