Kontakt os


 

SBS vil fortsat drive landsdækkende tv
Onsdag 30. august 2006
Af Karsten Jensen
 
Radio og tv-nævnet behandler for tiden to udbud af lokal-tv i Danmark. Der har i første omgang været tale om et udbud af de samlede lokal-tv-sendemuligheder til én landsdækkende tilladelsesindehaver. Ved fristens udløb for dette udbud har kun én ansøger, SBS TV A/S (Voice, Kanal 4, Kanal 4 mfl.), indleveret ansøgning til Radio- og tv-nævnet om at sende på de udbudte sendemuligheder.
Radio- og tv-nævnet vil snarest træffe afgørelse om, hvorvidt SBS TV A/S ifølge ansøgningen opfylder betingelserne for programvirksomhed på de samlede lokal-tv-sendemuligheder.

Herudover har Radio- og tv-nævnet netop offentliggjort udbudsmaterialet for 48 lokal tv-frekvenser på følgende sendemuligheder:

- Kanal 23 i København gældende fra 1. marts 2007 til og med 31. oktober 2009. Kanal 23 omfatter tv-sendemuligheden for Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Københavns Amt.

- De såkaldte ”vinduer” gældende fra 1. januar 2007 til og med 31. oktober 2009 på de lokal-tv-sendemuligheder, hvortil SBS TV A/S har ansøgt om den overordnede programtilladelse. Sendetiden udgør på disse kanaler dagligt tidsrummet fra kl. 9-12.

- Sendetiden mellem kl. 01.00 og 15.00 for perioden fra 1. januar 2007 til og med 31. oktober 2009 på en række sendemuligheder, der benyttes af DR til udsendelse af DR2.

De knap 50 sendemuligheder udbydes ved en skønhedskonkurrence.
Nævnet vil ved bedømmelsen prioritere programvirksomhed, der har lokal relevans for hele eller dele af tilladelsesområdet.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2007, og Nævnets beslutninger om nye tilladelseshavere vil blive offentliggjort umiddelbart efter Nævnets mø-de den 22. november 2006.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002