Kontakt os






 

DR bruger mindre varme og strøm
Torsdag 27. juli 2006
Af Knud Hyllested
 
Selv om DR har forøget antallet af udsendelsestimer væsentligt, så er det totale energiforbrug formindsket, viser DR’s grønne regnskab. DR bruger pr. år, hvad der svarer til 5.700 husstandes strømforbrug.
På trods af, at DR sidste år sendte 67.783 flere timers radio og 73 flere timers tv end i 2004, så blev DR’s el- og varmeforbrug alligevel mindre end året forinden, fremgår det af DR’s grønne regnskab.

DR største miljøbelastning er strømforbruget, der svarer til, hvad en mindre by med 5.700 husstande årligt bruger. Selv om digitaliseringen af både radio og tv isoleret set har medført et øget energiforbrug, så er strømforbruget alligevel reduceret med 0.25 procent i forhold til året før.

Varmeforbruget, der svarer til forbruget i 1296 husstande, er formindsket med 3.44 procent, og DR’s benzin- og dieselforbrug samt vandforbrug er også dalet.

En el-sparekampagne, der har været gennemført i syv og DR’s ni distrikter, hvor der bl.a. blev sat fokus på, at man husker at få slukket lys og computer, når man går hjem, har givet besparelser på mellem 9 og 22 procent af det normale forbrug.

Den samlede affaldsmængde var dog 3 tons større end året før, nemlig 991 tons. Dette tal vurderes dog også som positivt, da en oprydningsdag i efteråret forud for påbegyndelse af udflytning til DR Byen i Ørestaden gav over 50 tons affald.



Funktioner

Printervenlig version








  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002