Kontakt os


 

DR's DSB-indslag frikendt i Pressenævnet
Tirsdag 31. januar 2006
Af Karsten Jensen
 
Sidste sommers togforsinkelser har nu også haft en udløber i Pressenævnet. Her har nævnets medlemmer kigget nærmere på et humoristisk indslag, som blev bragt i 'Magasinet Søndag' den 28. august sidste år.
Efter udsendelsen klagede DSB til Pressenævnet, fordi man mente, at god presseskik var tilsidesat i indslaget. DSB mente for eksempel, at indslaget fremstod som en kritik af DSB på trods af, at det ikke er DSB's, men derimod Banedanmarks ansvar at vedligeholde skinnerne.

DSB var også utilfreds med, at tre helt korte politikerudtalelser fra Peter Skaarup (DF), Poul Andersen (S) og Flemming Hansen (K) om Banedanmark blev bragt i indslaget om DSB, så seerne efter DSB's mening blev efterladt med oplevelsen af, at de tre politikeres kritik var direkte rettet mod statsbanerne.

DR har efterfølgende anført over for nævnet, at indslaget var ment humoristisk, og at indslagets præmis netop var at vise, at det er DSB, der må leve med følgerne, selv om det er Banedanmark, der har ansvaret.

I den enstemmige afgørelse når Pressenævnet frem til, at der ud fra en samlet vurdering ikke er grund til at løfte pegefingeren over for DR:

"Nævnet finder, at de udtalelser, der blev bragt i Søndagsmagasinet den 28. august 2005, hvor flere politikere på baggrund af tidligere indslag blev citeret, er taget ud af den sammenhæng, de oprindelig var fremsat i, og at der er udeladt væsentlige dele, som viste, at den fremførte kritik ikke primært var møntet på DSB.

Udsendelsen indeholder dog samtidig en nuanceret fremstilling af problemerne omkring skinnenettets fornyelse, statsbanernes opsplitning i flere selskaber samt politikernes overordnede politiske ansvar. Nævnet finder, at den skete forvanskning af de citerede udtalelser burde have været undgået, men finder dog ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik i sagen, idet udsendelsen set i sin helhed ikke fremstår som en ensidig kritik af DSB, men derimod som en afbalanceret fremstilling af problemerne."


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002