Kontakt os


 

Socialdemokraterne fremlægger medieudspil
Onsdag 30. november 2005
Af Karsten Jensen
 
I dag fremlægger Socialdemokra- terne sit medieudspil, der bringer partiet tættere på aftalepartnerne, regeringen og Dansk Folkeparti. Socialdemokraterne går nu ind for et salg af TV 2, digitale tv-kanaler til DR og TV 2 samt TV 2-regionerne, dramatilskud til TV 2, enhedslicens og 80 mio. kroner mere i støtte til lokalradio- og tv. Socialdemokraterne føjer dog ikke DR’s ønsker om licensstigning.
Socialdemkraterne vil øge antallet af DRs kanaler i takt med udvidelsen af sendefladen som følge af overgangen til digitalt tv. DR bør snarest på begynde produktion og udsendelse af HDTV. Socialdemokraterne ser gerne, at DR realiserer en dansk børne/ungdomskanal med programmer af høj kvalitet. Kanalerne bør bl.a. have som ambition at bidrage til øget kulturel forståelse mellem forskellige befolkningsgrupper i samfundet.

Partiet ser også gerne, at DR etablerer en historisk kanal, der drager nytte af DR store arkivmateriale. Kanalen skal bl.a. give borgerne mulighed for historisk indsigt i danske samfundsforhold og dansk kulturhistorie og den måde være med til at øge forståelsen mellem generationer og folk med forskellig kulturbaggrund i det danske samfund.

Danskernes arbejdsliv og vilkår på arbejdsmarkedet betyder meget for den enkelte dansker, men har meget lidt fokus - også i Danmarks Radio. Socialdemokraterne ønsker, at arbejdslivet opprioriteres som stofområde på DR’s nye programflade.

DR spiller en væsentlig rolle for udviklingen af dansk musik. Socialdemokraterne finder det derfor vigtigt, at danskproduceret musik fra både etablerede og nye kunstnere får plads i radioen. På tv-siden ser Socialdemokraterne gerne, at der udvikles en musikprogramflade til formidling af danskproduceret musik indenfor forskellige genrer og perioder.

Socialdemokraterne lægger også op til, at DR får flere muligheder for brugerbetaling af ’særlige tilbud’.

DR skal sikres mulighed for at fordoble sin dramaproduktion fra i dag 25 timers årligt til 50 timer årligt i 2011, svarende til en økonomisk stigning på 120 mio. kr. til i alt 240 mio. kr. i 2011. TV 2 skal over de næste 4 år have tilført 40 mio. kr. til produktion af mere dansk tv-drama. Begge stationer skal fortsat støtte dansk spillefilmsproduktion på samme niveau som i dag.

Socialdemokraterne mener, at den kommende operatør af FM5 (det tidligere Sky Radio. red) bør findes gennem en ren ”skønhedskonkurrence”, hvor der lægges vægt på ansøgerens erfaringer med og muligheder for at producere nyheder og øvrigt programindhold med væsentlig journalistisk tyngde. Socialdemokraterne ser gerne, at TV2 eller et andet dansk mediehus får mulighed for at overtage den femte radiokanal.

Partiet ønsker at sikre størst mulig kvalitet i ikke-kommerciel lokalradio- og tv, der også skal sikres ordentlige sendetidspunkter samt frekvensmæssigt råderum. Lokalradio- og tv skal således også sikres ordentlige vilkår i forbindelse med digitaliseringen af de elektroniske medier. På den regionale, digitale kanal skal der reserveres plads til lokalt tv. I medieudspillet nævnes dog ingen vilkår for de kommercielle radiostationer.Socialdemokraternes mærkesager
• Public service af høj kvalitet
• Lige adgang for alle til mediernes tilbud
• Pluralisme i det danske medielandskab
• Demokratisk dialog og borgeradgang til medierne
• Kvalitetsindhold i programmer og koncepter

Klar køreplan for digital TV
• DR skal fylde 2 MUX’er (multiplekser)
• TV-2 og TV-2-regionerne skal fylde 1 MUX
• Kommercielle kanaler skal fylde 3 MUX’er
• Danskerne skal kunne bestille betalingskanaler enkeltvis
• Vinduer til lokal- og græsrods-tv
• Forbrugervejledning i nyoprettet digitalt forbrugercenter
• Statsligt ejet aktieselskab skal drive det digitale sendenet
• Konsortíum med DR og 2-3 kommercielle aktører skal være gatekeeper

Styrket Public Service
• Public Service skal defineres bredt
• DR’s dramaproduktion skal fordobles
• Tilskud til TV-2 dramaproduktion
• Licensen skal reformeres og følge pris- og lønudviklingen
• Ophavsrettighederne skal moderniseres
• Public service tv skal kunne ses på alle modtageapparater DR
• Skal være danskernes nationale public service station
• Skal udvides med en børne/ungdomskanal
• og en kanal der trækker på DR's store arkiv
• Nyhederne skal opprioriteres
• Større fokus på arbejdslivet i programfladen
• Mere dansk musik på TV
• DR’s arkiv skal digitaliseres og være offentligt tilgængeligt

DR’s bestyrelse
• Medlemmerne udpeges af Folketingets partier
• Medarbejderne udpeger to medlemmer
• Bestyrelsen blander sig ikke i daglig programvirksomhed
• Medlemmerne må ikke være Folketings-/Parlamentsmedlemmer eller –kandidater
• Samlet skal både ledelsesmæssige, mediefaglige, kulturelle og erhvervsmæssige kompetencer være repræsenteret

TV 2
• Skal være det stærke public service med- og modspil til DR
• Der er flertal for at privatisere TV2
• - men privatisering er usikker
• Skal styrke produktionen af tv-drama, børne-tv, dokumentar og kortfilm
• Skal have midlertidigt licenstilskud
• Skal have mulighed for at producere landsdækkende radio

TV 2-Regionerne
• Skal have ny fælles digital kanal til at sende mere regionalt tv.
• Skal have samme mulighed for andre tjenester og indtægter som DR og TV 2
• Skal agere medieværksted for borgerne

Reklamer
• DR skal fortsat være reklamefri
• Danske reklameregler skal bevares men ændres – ingen reklamebreaks
• Børnereklamer før og efter børneudsendelser forbydes

Licensen
• Der skal indføres en ensartet medielicens for alle husstande
• Husstande der ikke har apparater til TV/radio-modtagelse er fritaget for licens
• Dårligt stillede pensionister og andre grupper kan få licensnedsættelse
• Licensloft ophæves

Landsdækkende radio
• Stærkere indholdskrav til ny operatør
• TV-2 eller andet dansk mediehus skal have muligheden

Borgerproduktioner og to-vejskommuniation
• De regionale tv-stationer skal agere medieværksteder
• Borgerproduktioner skal have sendetid på den ny regionale, digitale kanal
• Lokal TV og radio produktion skal styrkes med 80 mio. kr. årligt
• Lokal og samfundsrelevant borgerinfo på overskydende båndbredde

Lytter- og seerindflydelse
• På alle public service kanaler
• To dialogfora henholdsvis DR og TV 2

Radio- og tv nævnet
• Skal have ny fremtrædende rolle i kvalitetssikring af public service

Mediepolitikken og EU
• Der skal være mulighed for selvstændig national mediepolitik


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002