Kontakt os


 

DR har underskud på knap 9 mio. kr.
Onsdag 27. april 2005
Af Karsten Jensen
 
Efter DRs bestyrelse har i går holdt møde og godkendt årsrapporten meddeler DR at regnskabet for 2004 viser, at DR har røde tal på bundlinien i det koncernen kommer ud med et underskud på knap 9 mio. kr.
DR havde i 2004 indtægter på i alt 3.4 mia. kr., hvoraf 2.9 mia. kr. er licensmidler. Det samlede omkostningsniveau var på godt 3.4 mia. kr., og dermed afslutter DR regnskabsåret med et underskud på 8.6 mio. kr. Underskuddet skyldes, ifølge DR, primært et større lagerforbrug af indkøbte og egenproducerede programmer, idet dette bidrager negativt til resultatet.

DRs virksomhed har også i 2004 været baseret på de økonomiske rammer, som fremgår af regeringens medieaftale, og aftalen danner ligeledes udgangspunkt for DRs økonomiske langtidsplan for de kommende år. I 2004 var DRs økonomiske situation i stor udstrækning præget af investeringerne i forbindelse med byggeriet af DR Byen i Ørestad, og efter en gennemgribende analyse besluttede DRs bestyrelse at hæve byggeprojektets ramme fra 3.0 til 3.3 mia. kr. i 1999-prisniveau.

Samtidig besluttede bestyrelsen at anmode kulturministeren om en tilsvarende udvidelse af DRs statsgaranterede låneramme, og ved årets udgang udgjorde det samlede forbrug på projektet 2.3 mia. kr.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002