Kontakt os


 

TV 2 går til EF-Domstolen
Fredag 30. juli 2004
Af Karsten Jensen
 
Bestyrelsen for TV 2/DANMARK A/S har enstemmigt besluttet at indbringe EU-Kommissionens afgørelse i sagen om ulovlig statsstøtte for EF-Domstolen. Sagen indbringes for Retten i Første Instans.
" Det er vigtigt for os at få prøvet denne sag, som indeholder væsentlige principielle aspekter, samt store beløb for TV 2/DANMARK A/S. Vi mener ikke, at grundlaget for EU-Kommissionens afgørelse er holdbart", siger bestyrelsesformand Erik Ross Pedersen, TV 2/DANMARK A/S, og fortsætter:

"Det er godt, at staten har besluttet at indbringe afgørelsen for EF-Domstolen, men det er naturligt, at TV 2/DANMARK A/S markerer sin store selvstændige interesse i sagen ved også at gå til domstolen. Ingen skal være i tvivl om, at både medarbejdere og bestyrelse vil slås for at sikre den bedst mulige fremtid."

TV 2/DANMARK A/S henviser bl.a. til Amsterdam-traktatens Protokol om public service radio og tv, som fastslår, at EU "griber ikke ind i medlemsstaternes beføjelser til at finansiere public service radio- og TV-virksomhed", lyder det i en meddelelse fra TV 2.

Desuden anfægter TV 2/DANMARK A/S på flere afgørende punkter det grundlag, som EU-Kommissionen har truffet sin afgørelse på. TV 2/DANMARK A/S er således uenig i, at virksomheden skulle have modtaget ulovlig statsstøtte, samt at egenkapitalen skulle række ud over det nødvendige.

"Der går formentlig et par år, inden der foreligger en afgørelse. Men stævningen påvirker ikke regeringens planer om at privatisere TV 2/DANMARK A/S, som vi følger med største interesse. Og i mellemtiden fortsætter vi som hidtil med at levere det bedste fjernsyn til danskerne", siger adm. direktør Peter Parbo.

EU-Kommissionen afgjorde den 19. maj, at TV 2/DANMARK A/S skal betale 628 mio. kr. plus renter tilbage til staten, fordi TV 2/DANMARK har fået ulovlig statsstøtte i perioden 1995-2002. Kulturministeriet meddelte den 1. juli, at regeringen vil indbringe sagen for EF-Domstolen.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002